Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholmutredning om Vasa hamnväg: Å ena sidan, å andra sidan

Nu har den konsekvensbedömning av Vasa hamnväg som Korsholm beställde för ett par år sedan offentliggjorts.

I beredningen till samhällsbyggnadsutskottets möte den 7 juni föreslås inte att kommunen ska ta ställning för något specifikt alternativ till vägdragning.

Det som konstateras är att Vikby alternativet får flest positiva konsekvenser. En väg där skulle sammanlänka industriområdena i Vikby med Gigavasa och hamnen i Vasklot på ett ”naturligt och logistiskt attraktivt sätt”.

Men alternativet kräver omfattande inlösningsprocesser och berör många markägare. Ett så kallat noll-alternativ där man låter bli att bygga en ny hamnväg, får givetvis minst konsekvenser för markägarna och boende i området.

I konsekvensbedömningen jämförs noll-alternativet med Vikby och Fladan alternativen. En bro över Stadsfjärden eller en tunnel under Vasa centrum undersöktes inte.

Relaterat

Aurora Botnia börjar köra klimatneutralt en dag i veckan

Från och med mitten av oktober kommer Wasaline att köra med certifierad biogas en dag i veckan. Varje fredag fram till jul kommer Aurora Botnia att trafikera klimatneutralt.

Satsningen är ett sätt för rederiet att förbereda sig för utsläppshandeln som träder i kraft nästa år.

Biogas kostar mera än LNG, men det är rederiet och inte kunderna som ska stå för kostnaden, skriver Wasaline i ett pressmeddelande.

– Arbetet fortsätter kontinuerligt med att minska vårt klimatavtryck. Detta är ett pilotprojekt, där vi undersöker intresset för hur godsägare och passagerare tar emot detta och om det finns ekonomiskt intresse för en fortsättning, säger vd Peter Ståhlberg enligt pressmeddelandet.

korsnäs gruva i fint väder

Svenskt företag funderar på att utvinna energi vid gruvan i Korsnäs

Finländsk-australiska Bambra vill leta malm.

En illustration om hur Wasa Station kan se ut.

Tiden rann ut för Wasa Station – byggföretaget YIT begraver miljonprojektet i Vasa

Det blir inget av projektet Wasa Station i Vasa. Byggföretaget YIT har nu beslutat avstå från projektet på grund av de osäkra utsikterna på fastighetsmarknaden.

Mansantagen person poserar på torg.

Energiklustret i Vasaregionen fortsätter växa – tusen nya anställda på fyra år

Omsätter mer och sysselsätter fler än förr.