Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens välfärdsområde har valt nytt system för klient- och patientdata: ”Vi är glada att vi har kommit så här långt”

Överblicksbild av aulan vid Vasa centralsjukhus
Bildtext Enligt planen ska det nya klient- och patientdatasystemet börja tas i bruk våren 2024.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Det nya klient- och patientdatasystemet ska levereras av Tietoevry och systemet heter Lifecare. Systemet används redan inom den finländska social- och hälsovården.

Systemet har valts genom konkurrensutsättning där flera olika delområden poängsatts. Valet gjordes på basis av kvaliteten, priset och produktjämförelser.

Lifecare används redan nu i delar av Österbottens välfärdsområde och välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen säger att hon vet att många kommer att bli glada att det här systemets nu har valts för hela området.

– Både prismässigt och kvalitetsmässigt fick Tietoevry flest poäng och därför valde vi dem, säger Kinnunen.

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen vid ingången till Vasa centralsjukhus.
Bildtext Österbottens välfärdsområdes direktör Marina Kinnunen säger att det nya klient- och patientdatasystemet verkligen behövs.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Sex olika system

Kinnunen säger att det nya systemet verkligen behövs eftersom man nu använder sex olika system.

– Under det här året och också föregående år såg vi att vi inte kan utnyttja att vi är i samma organisation på bästa sätt när vi har olika system. Vi kan inte heller ge bra service till våra invånare när det krävs så många olika steg för att se till att man kommer rätt.

Konkurrensutsättningen genomfördes av välfärdsområdet tillsammans med in-house bolaget 2M-IT, som redan nu sköter de IKT-tjänster som hör ihop med de klient- och patientdatasystem som används i välfärdsområdet.

Tre leverantörer medverkade i konkurrensutsättningen: CGI, Mediconsult och Tietoevry.

– De här konkurrensutsättningarna är också stora processer, så vi är glada att vi har kommit så här långt.

Hinner före de andra

Kinnunen är också glad över att Österbottens välfärdsområde har kommit så här långt. Många andra välfärdsområden gör samma sak just nu och Kinnunen hoppas att arbetet med Österbottens system kan inledas innan leverantören blir överhopad med arbete.

Det nya klient- och patientdatasystemet ska börja tas i bruk våren 2024 och det innebär en hel det arbete för de anställda inom välfärdsområdet.

– Det här är en jättestor förändring igen. Sen när vi börjar ta i bruk systemet är det inte en enkel process, men det är en process som vi absolut måste göra. När det är klart är det säkert bättre än situationen är just nu.

Godkännas av styrelse och fullmäktige

Sedan upphandlingen av systemet Aster föll hösten 2021, har Österbottens välfärdsområde jobbat för att hitta en annan lösning. Nu tror Kinnunen att det ska gå hela vägen för det nya systemet. Välfärdsområdets styrelse ska ta upp frågan den 19 juni och välfärdsområdesfullmäktige den 4 september. Redan förra året godkändes investeringsnivån på 30 miljoner euro för projektet.

– De ska godkänna hela projektets pris. Vi litar på att nivån kommer att hålla. Jag vet att alla våra förtroendevalda vet att hur viktigt det här är. De har alla sätt hur det är att jobba när man inte har samma klient- och patientdatasystem.