Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Armbrytningen kring Kimitoöns kommunala skogar fortsätter: ”Vi måste diskutera vad vi vill freda och hur det ska ske”

motorsåg vid skogsavverkning.
Bildtext Kimitoöns skogsvårdsplan har skapat många frågor den senaste tiden eftersom ingen för tillfället är säker på hur kommunens skogar ska skötas i framtiden.
Bild: Petteri Bülow / Yle

I slutet på juni ska tekniska nämnden i Kimitoöns kommun försöka få rätsida på sitt beslut från i mars då man beslöt om att freda 30 procent av de kommunalt ägda skogarna.

Beslutet har väckt mycket förundran i kommunen och har skapat huvudvärk för tjänstemännen eftersom nämnden på sitt möte i mars med endast ett fåtal meningar valde att lägga om kursen för skogsvårdsplanen och betona att kring en tredjedel av kommunens skogar ska fredas.

– Jag var då av den åsikten och är det nog fortfarande att kommunen bra kan freda sin skog, säger Patrik Sjöblom, SFP. Det jag ännu vill diskutera är att hur det ska ske och vad vi ska freda eftersom 30 procent egentligen kan betyda vad som helst.

Janne Salonen, Obunden, anser att hela beslutsprocessen är en soppa och det är tråkigt att kommunens majoritetsparti försöker torpedera tekniska nämndens maktbefogenheter.

Janne Salonen.
Bildtext Arkivbild. Janne Salonen, Obunden, skäms över hur arbetet med skogsvårdsplanen har skötts.
Bild: Amanda Ölander / Yle

– Enligt min tolkning av kommunens förvaltningsstadga har nämnden inte överskridit sina befogenheter och har all rätt att besluta om att freda en del av skogen ifall det finns behov för det, säger Salonen. Det gjorde vi också på mötet i mars men eftersom det gick emot majoritetspartiets önskemål så har det hela blivit en soppa.

Knepig fråga för kommunen

I mitten av april lämnade en enskild SFP-ledamot in en begäran om omprövning av tekniska nämndens möte eftersom personen anser att kommunen i och med tekniska nämndens beslut från mars står utan en giltig skogsvårdsplan.

– Jag är av annan åsikt och anser att det är upp till tjänstemännen i kommunen att verkställa det beslut vi tog i mars och det som nu borde göras är hellre att skapa en plan som beaktar att kring en tredjedel av kommunens skog ska fredas, säger Salonen.

Kommunen har också utrett ärendet och hur man kan gå vidare i frågan och konsulterat Kommunförbundets jurister.

Därför föreslogs det inför tekniska nämndens möte den 23 maj att skogsbruksplanen bör behandlas i två delar så att skogsskyddet blir en sak för kommunfullmäktige och tekniska nämnden beslutar hur man går vidare med en reviderad skogsplan som gäller de områden som inte berörs av skyddsåtgärderna.

Vårdbolaget Pasendos ägare Patrik Sjöblom och enhetens ansvariga sjukskötare Jonna Moberg i en matsal.
Bildtext Arkivbild. Patrik Sjöblom, SFP, ser gärna att ärendet ännu diskuteras men att skogen ska skyddas.
Bild: Amanda Ölander / Yle

På mötet den 23 maj valde tekniska nämnden med rösterna 5-4 att inte behandla ärendet och dra bort det från föredragningslistan.

– Det fanns för många oklarheter och vi vill ännu att tjänstemännen ger mer information om vad det skulle innebära, säger Sjöblom. Jag röstade för att dra bort ärendet eftersom jag anser att det behövs mer diskussion.

Salonen anser att man enligt god förvaltningssed borde ha behandlat ärendet på förra mötet.

– Men nu ska vi som tur är ha ett extrainkallat möte i slutet av juni där det här ärendet ska diskuteras, säger Salonen. Då tänker jag nog föreslå att begäran om omprövning förkastas eftersom det beslut vi tog i mars är det enda rätta.

Endast en juridisk fråga

Tekniska nämndens ordförande Helena Fabritius, SFP, anser att saker och ting nu blandas ihop.

– Nämnden beslöt att inte ta ställning till begäran om omprövning och därför väljer vi nu att ha ett extrainsatt möte, säger Fabritius. Det är ingen dramatik bakom detta men vi måste behandla ärendet så snabbt som möjligt.

En kvinna med kort gråaktigt hår och granna pärlor runt halsen.
Bildtext Arkivbild. Tekniska nämndens ordförande Helena Fabritius, SFP, tror inte nämnden väljer att godkänna begäran om omprövning.
Bild: Pelle Edmark

Fabritius har inte gjort eller sett föredragningen för ärendet men tror att begäran om omprövning förkastas.

– Men ifall nämnden på nästa möte väljer att godkänna begäran om omprövning så godkänner vi samtidigt den ursprungliga skogsvårdsplanen för åren 2021-2030, säger Fabritius. Helt i enlighet med föredragningen för mötet i mars.