Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Onödigt att ställa stad mot landsbygd – hela regionen gynnas av Hamnvägen, säger forskare

Uppdaterad 06.06.2023 10:45.
Man i stadsmiljö.
Bildtext Forskaren Peter Ehström anser att Hamnvägen behövs.
Bild: Filip Sten / Yle

Lyft blicken och tänk på helheten. Hamnvägen behövs, inte bara för Vasa utan för hela regionen säger forskningschefen i regionalvetenskap vid Åbo Akademi, Peter Ehrström.

Peter Ehrström har i sin forskning särskilt intresserat sig för stadsutveckling. Sin doktorsavhandling skrev han om stadsdelen Brändö i Vasa, och dess utveckling från industri- till universitetsstadsdel.

Han har en klar åsikt om den planerade Hamnvägen.

– Vägen behövs.

Ehrström tycker att stadens centrum och dess invånare lite har glömts bort i diskussionen.

– Vägen behövs för att leda bort den tunga trafiken från centrum. Andra städer går in för bilfritt centrum men i Vasa leder vi den tunga trafiken via torget, säger han.

Men:

– Jag förstår oron hos bönderna och de boende på till exempel Bolåkern i Sundom. Samtidigt måste man också tänka på de som bor i centrum som har den tunga trafiken inpå sig hela tiden, säger Ehrström.

Hund går på grusväg under blå himmel
Bildtext Bolåkersvägen i Sundom, 2023. Precis här skulle Hamnvägen gå om man går in för Vikby- eller Fladanalternativet.
Bild: Filip Sten / Yle

Hamnvägen har funnits i planerna i sin nuvarande form i många år. Man borde komma igång med projektet nu, tycker Ehrström

– Naturligtvis är det en knepig fråga. Men också viktig och aktuell för trafiktrycket på centrum och Vasklot bro ökar, då nya områden byggs ut.

Ehrström syftar här på Wasalandia-området. Nöjesparken rivs som bäst och på sikt ska området planeras om, kanske för bostäder.

– Men det är också fråga om tid. Fastnar man nu och funderar man på en mycket dyrare lösning, som en bro eller en tunnel, kommer det här att ta mycket längre tid. Det är en bättre lösning att dra en väg på land, även om det drabbar andra då också, säger Peter Ehrström.

”Ställ inte stad mot landsbygd”

I debatten om hamnvägen har stad och landsbygd, Vasa och grannkommuner, delvis ställts emot varandra.

– Det är väldigt olyckligt, för staden och den omgivande landsbygden stöder varandra. Det är en helhet och vi måste fundera på en gemensam utveckling för regionen.

Ehrström tycker att man borde undvika att göra det här till en fråga om stad eller landsbygd.

– Jag förstår att det är separata intressen, till exempel boende och markägare. Men man borde lyfta diskussionen till att fundera på vad som är viktigast och bäst för regionen. Staden och landsbygden omkring är en helhet, säger Ehrström

I planeringen av ett projekt som Hamnvägen, är det möjligt att få alla parter nöjda?

– Det är väldigt svårt. Man måste kompromissa. Vad vore en bra kompromiss? Alla kommer inte att vara nöjda med allting, men lösningen måste vara tillräckligt bra för alla parter.

I de kostnadskalkyler som hittills använts för Hamnvägen har en väg på land (Vikbyalternativet) beräknats kosta omkring 25 miljoner euro och en bro över södra stadsfjärden omkring 100 miljoner euro.

Vad får utvecklingen kosta?

– Det är omöjligt att sätta ett pris på det. Men alternativet är stagnation och nedgång och det är inte ett alternativ.

Diskussion om artikeln