Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

YIT drar tillbaka sitt besvär mot skolbygget i Smedsby

Byggföretaget YIT har dragit tillbaka sitt besvär mot byggandet av Smedsby bildningscampus i Korsholm. Kommunstyrelsens ordförande Carola Lithén (SFP) bekräftar saken för Yle Österbotten.

– Jag är väldigt glad över att ärendet kanske får ett slut snabbare än vi befarade. Men vi ropar inte hej ännu.

Enligt Lithén finns fortfarande en möjlighet att Marknadsdomstolen väljer att ta upp ärendet trots att besväret har dragits tillbaka. Nu inväntar kommunen ett slutgiltigt beslut.

YIT:s besvär gällde upphandlingen, där företaget förlorade anbudstävlingen mot Lujatalo. I Korsholm befarade man att besväret skulle fördröja bygget av campuset med minst ett år.

Vasabladet var först med nyheten.

Porträtt av kvinna vid en trappa

Rektor står utan svar när bygget av Smedsby bildningscampus är pausat

Fyra klassrum placeras på Korsholms högstadiums gård.

Relaterat

I Korsholm och Larsmo är arbetsförmågan bra

Korsholm och Larsmo återfinns i topp tio av de kommuner i landet där arbetsförmågan är som bäst, detta enligt Folkpensionsanstaltens och THL:s siffror.

Arbetsförmågan är som bäst i Södra Finland och bäst är den i Grankulla, Esbo och Sibbo. Med i toppen finns också två österbottniska kommuner; Korsholm och Larsmo.

Mest arbetsoförmögna finns i Östra och i Norra Finland. Sämst är den i Rautavaara, Tuusniemi och Kaavi i Norra Savolax.

Indexet för arbetsoförmåga beskriver regionala skillnader i fråga om sjukpension, sjukdagpenning och yrkesinriktad rehabilitering.

De stora skillnaderna mellan kommunerna beror bland annat på befolkningens levnadsvanor, åldersfördelningen, sysselsättningssituationen och inkomstnivån.

Försök med skolskjuts till två adresser för Korsholmselever

Sen början av året har de Korsholmselever i årskurs 7-9 vars föräldrar bor på olika adresser rätt till skolskjuts till och från båda hemmen.

Nu har en första uppföljning av försöket gjorts och den visar att det inte blir några stora merkostnader för kommunen och enligt bussbolaget har det inte orsakat några problem för dem heller.

Enligt bildningsutskottets ordförande Yngve Lithén (SFP) är det ändå förvånansvärt få elever som använt sig av möjligheten till skolskjuts från båda hemmen.

Endast en fjärdedel av de kring 80 elever som har rätt till skolskjuts till och från två adresser använder sig av möjligheten.

Försöket pågår till läsårets slut och utskottet tar då ställning till om försöket blir permanent och godkänns som ett nytt skjutskriterium.

Polisen grep maskintjuvar i Vasa och Korsholm

Polisen i Österbotten har gripit flera personer misstänkta för att ha stulit arbetsmaskiner i Vasa och Korsholm.

En maskin som stals från körövningsbanan på Alskatvägen i Vasa i november hittades i Sundom. Den misstänkta tjuven är känd av polisen sedan tidigare. Maskinen har lämnats tillbaka till ägaren.

I samband med husrannsakningar har polisen också hittat tre grävskopor som stals från ett vägbygge på Lillkyrovägen i Korsholm i november, samt en markvibrator som anmälts stulen i Höstves i Vasa.

Även personerna som misstänks för de stölderna är kända av polisen sedan tidigare.

Polisen meddelar också att helgen var lugnare än normalt i Österbotten. Under veckoslutet hade man 540 uppdrag. I de flesta av fallen handlade det om rattfylleri, misshandel eller berusade personer.

I Karleby körde en personbilsförare av vägen på riksväg 8 natten till söndag. Personen misstänks för grovt rattfylleri.

En kvinna håller i en bok

Jane Trygg-Kaipiainen ville lära känna sin hemkommun – skrev bok om Korsholms byar

Boken baserar sig på tidigare utgivna historiker.