Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vindkraften får inte äventyra Finlands säkerhet – tre av tio vindkraftsprojekt till havs får tummen ner av Försvarsmakten

Vindmöllor i havet utanför Björneborg.
Bildtext Vindmöllorna kan påverka Försvarsmaktens områdesövervakning.
Bild: Markku Sandell / Yle

Sedan 2011 har försvaret sagt nej till 325 vindkraftsprojekt, varav 16 till havs. Den lagstadgade områdesövervakningen måste gå att genomföra, betonar man från Försvarsmaktens sida.

Många planerade vindkraftsprojekt till havs skjuts ner av Försvarsmakten. Mellan januari 2011 och april 2023 gav försvaret negativa utlåtanden om 16 planerade parker till havs, med sammanlagt drygt 1 400 vindmöllor.

Under samma tid gav man positiva utlåtanden om 38 projekt med totalt nästan 4 000 möllor. Det innebär att 30 procent av projekten får tummen ner.

När det gäller vindkraft på land är tongångarna positivare.

Under perioden januari 2011–april 2023 gav Försvarsmakten positiva utlåtanden om 1 075 vindkraftsprojekt med sammanlagt närmare 19 000 möllor. Under samma tid fick 309 projekt med totalt cirka 6 500 möllor negativa utlåtanden.

På land är det alltså nästan fyra av fem vindkraftsprojekt som får grönt ljus.

Försvarsmakten är positiv till de flesta vindkraftsprojekt. Till havsvindkraft är man mer kritisk.
Bildtext Försvarsmaktens utlåtanden om vindkraftsprojekt

Vingarna stör radarsignaler

Att försvaret stoppar havsvindkraften har väckt diskussion bland annat i kommuner i östra Nyland. Också i Sverige har saken debatterats.

För tillfället är flera större vindkraftsprojekt längs den österbottniska kusten under planering.

Från Försvarsmaktens sida säger man att man i regel är positivt inställd till att vindkraften byggs ut. I ett mejl till Yle Österbotten poängterar man att den lagstadgade områdesövervakningen ändå inte får äventyras, i synnerhet med det rådande säkerhetsläget.

Försvarsmakten skriver att varje vindkraftverk på land och till havs påverkar försvarets möjlighet att övervaka Finlands territorium. I de flesta fall är påverkan så liten att den kan kompenseras, men alltid är det inte möjligt.

Vindmöllornas roterande vingar stör försvarets radarsignaler, vilket gör att det kan uppstå blinda fläckar i övervakningen. Det här kan i sin tur leda till att Försvarsmakten inte kan reagera på ett möjligt hot tillräckligt snabbt.

Ilmavoimien Pilatus PC-12 NG -yhteyskoneen siipi, jonka taustalla näkyy tuulivoimaloita syksyisessä maaseudun metsämaisemassa.
Bildtext På land får ungefär fyra av fem vindkraftsprojekt grönt ljus av Försvarsmakten.
Bild: Joni Malkamäki / Ilmavoimat

Ökad militär aktivitet

Östersjöns strategiska betydelse har vuxit de senaste åren, vilket kan ses i en ökad militär aktivitet.

Enligt Försvarsmakten kan Finlands Natomedlemskap skapa nya möjligheter att minimera de risker som vindkraften orsakar under såväl normala förhållanden som undantagsförhållanden. Trots det minskar inte medlemskapet i alliansen på behovet att övervaka Finlands territorium, snarare tvärtom.

Försvarsmakten framhåller att varje begäran om utlåtande om vindkraftsprojekt behandlas på samma sätt oberoende av vilket område det gäller. Ett nekande beslut grundar sig på att vindkraftverken kan påverka Försvarsmaktens verksamhet eller utbildning.

Från Försvarsmaktens sida påpekar man också att vindkraft till havs kan påverka även andra myndigheter, till exempel sjöräddningen.

En grafikkarta över Österbotten med en massa vindmöllor på.

Så här ser vindkraften ut idag i Österbotten – har gränsen kommit emot?

Över 200 möllor producerar el i Österbotten idag.