Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

50 000 vill förbjuda omvändelseterapi – frågan går till riksdagen

Helsingfors Pride människor på senatstorget.
Bildtext Bild från Helsingfors pride 2022.
Bild: Silja Viitala / Yle

Ett medborgarinitiativ som vill förbjuda omvändelseterapi har samlat ihop över 50 000 underskrifter på sex veckor.

Omvändelseterapi är kritiserade vård- och terapiformer som siktar till att ”bota” en persons könsidentitet eller sexualitet. Syftet är att ”omvandla” hbtq-personer till heterosexuella cispersoner.

En cisperson är en person vars könsidentitet är inom normerna för det kön som registrerades vid födseln, det vill säga en person som inte är en transperson.

Medborgarinitiativet fick de 50 000 underskrifter som behövs för behandling i riksdagen på sex veckor. De som skrivit under initiativet vill alltså kriminalisera omvändelseterapi.

Ett liknande initiativ för att förbjuda omvändelseterapi skickades till riksdagen i oktober 2021. Riksdagen hann däremot inte behandla medborgarinitiativet före valet i början av april.

Omvändelseterapi

  • I omvändelseterapi kan det bland annat ingå deltagande i kamratgrupper, individuell terapi, själavårdsterapi, deltagande i läger, retreater, bibelläsning, bön, exorcism, kvinnlighets- eller maskulinitetsövningar, avhållsamhet från sex och masturbering.

  • Enligt deltagarna i olika studier har återhämtningen från förändringsförsök tagit åratal. Deltagarnas familje- och vänskapsrelationer har rubbats eller avbrutits helt och hållet och många har lidit av betydliga ekonomiska förluster.

  • För vissa har den påfrestning som förändringsarbetet medfört haft en betydande inverkan på studier, sysselsättning och social integration. Många har känt skuld över de sätt deras nära och kära påverkats av omvändelseförsöken.

    Källa: Seta