Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fennia Arena i Vasa kan få en ny ägare

Uppdaterad 06.06.2023 05:39.

Det är föreningen Kamratvallen rf som vill köpa arenan, fotbollsplanen Lilla Ehnvallen och de byggnader som finns på tomten på Högbacken i Vasa. Föreningen har grundats av Vasa IFK. Nu ber föreningen staden om borgen för ett lån på 300 000 euro.

I dags ägs fotbollsplanen och byggnaderna av Wasa Football Cup Ab, som tidigare i år försökte sälja arenan till staden. Nu har man i stället kommit överens om ett köpeavtal med Kamratvallen.

Stadsstyrelsen i Vasa tar ställning till borgensfrågan på sitt möte på måndag. Samtidigt föreslås också att arrendetiden för tomten förlängs till 2046. Uppdatering: Förslaget godkändes.

Relaterat

Holkens friluftsled i Borgå är stängd till december

Borgå stad fortsätter restaurera Holkens friluftsled från och med den 11 september fram till senast den 3 december.

Holkens friluftsled är i sin helhet ett bygge och det är därför förbjudet att röra sig utan tillstånd på byggarbetsplatsen mellan Rotnäsvägen och vindskyddet vid Gåsgårdsträsket.

Leden restaureras på tre separata ställen. Avsikten är att bygga en ny led och grundligt reparera gamla leder. Fram tills arbetena är klara används friluftsleden för trafik på byggarbetsplatsen.

Mera: Holkens motionsbana i Ebbo i Borgå renoveras med material från Jukola

Mattby simhall hålls stängt i två månader – bassängerna ska undersökas

Mattby simhall i Esbo stänger dörrarna den första november och öppnar dem igen nästa år.

Pausen tas på grund av underhållsarbeten i bassängerna. De töms på vatten och kontrolleras, och möjliga brister åtgärdas.

Staden meddelar senare om reparationsarbetena påverkar till exempel gymmets öppettider.

Mattby simhall stod klar i januari år 2022, med en prislapp på 33 miljoner euro.

I framtiden ska staden försöka fixa underhållsarbetet under sommarpausen, då simhallen ändå är stängd. I år gick sommaren åt till att reparera bland annat dusch- och bastuutrymmen.

Fennia arena

Fennia Arena i Vasa har sålts

Wasa Footballcup Ab har sålt övertryckshallen Fennia Arena i Vasa till Kamratvallen rf.

I affären ingår också Lilla Ehnvallen med tillhörande byggnader.

Både Kamratvallens nya konstgräsplan och Fennia Arena kommer att kunna dra nytta av synergieffekterna som uppstår genom ägarbytet, skriver de båda parterna.

Som en följd av försäljningen kommer Wasa Footballcup att kunna fokusera ännu mer på att arrangera sin årliga juniorfotbollsturnering. Det var också en av orsakerna till att man ville sälja arenan.

Föreningen Kamratvallen har grundats av Vasa IFK.

Träläktaren vid fotbollsstadion i Vasa får rivas

Träläktaren vid Sandvikens fotbollsstadion i Vasa får rivas. Det slog byggnads- och miljönämnden fast på onsdagen.

Enligt nämndens ordförande Johan Ångerman (SFP) var beslutet enhälligt.

Beslutet innebär att man beviljar ett undantag från detaljplanen, där träläktaren är skyddad. Det var Vasa stads idrottsservice som ansökte om undantaget.

Läktaren är byggd 1936. Sedan 2022 har den varit belagd med användningsförbud på grund av säkerhetsrisker.

Mera: Vasa stad vill riva träläktaren vid Sandviksstadion