Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karleby gör försök med inkluderande budgetering

I Karleby pågår ett försök med inkluderande budgetering vid enheten parker och idrottsanläggningar.

Det här innebär att invånarna beslutar om användningen av en viss penningsumma. Målet är att öka invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan samt att utnyttja deras kunnande och expertis i utvecklingen av staden.

För inkluderande budgetering har i år reserverats 30 000 euro och summan kan användas på hela stadens område.

Relaterat

Helsingfors efterlyser förslag – 8,8 miljoner euro öronmärks för invånarnas idéer

I dag (2.10) inleds en ny omgång av Vårstad, alltså Helsingfors stads deltagande budgetering.

I höst är budgeten 8,8 miljoner euro. Fram till den 15 oktober kan Helsingforsbor lämna in förslag på hur staden ska använda pengarna.

På Vårstads webbplats kan man komma med idéer om hur staden kan utvecklas.

Under våren kan invånarna rösta på sina favoritförslag. Förslagen som får flest röster genomförs.

Nytt för i år är att kampanjen har fått ett svenskt namn, tidigare kallades den endast för Omastadi.

Dyr el försämrar resultatet i Larsmo

Höga räntor och dyr el gör att Larsmos resultat försämras med drygt 600 000 euro. Efter en budgetändring som godkändes i kommunfullmäktige på måndagen visar budgeten för 2023 ett underskott på nästan en halv miljon.

Fullmäktigeordförande Andreas Hjulfors (KD) är ändå inte orolig.

– Vi kan fortfarande nå ett nollresultat eller till och med ett litet plus, säger Hjulfors.

Fullmäktige beviljade också kommunens dotterbolag Rönnliden Invest borgen för ett lån på en miljon euro. Lånet ska finansiera byggandet av Storströmmens campingområde.

Kvinna som ler tittar in i kameran.

Pedersöre inför medborgarbudget – över hundra förslag på hur pengarna ska användas

Pedersöre kommun har reserverat 10 000 euro i nästa års budget som invånarna själva får bestämma över. Initiativet kallas medborgarbudget eller deltagande budgetering.

Vasaborna ska få påverka sin stad

Vasa stad har reserverat 15 000 euro för att realisera stadsbornas idéer via inkluderande budgetering.

Syftet är att stadsborna ska vara med och utveckla sin egen omgivning samt att lyfta fram sätt på vilka allmänna medel kan användas.

De förslag som kommit in behandlas i en kommitté som väljer de bästa förslagen till nästa omgång.

Invånarna får komma med idéer och bestämma penningsumman som ska användas. Utgående från invånarnas önskemål har redan körsbärsparken vid Metviken och blomsterängen i Vasklot uppkommit och leksaker till daghem.

Vinnaren offentliggörs på Vasas födelsedag den 2 oktober. Förverkligandet av idén följs på Vasa stads kanaler i sociala medier.