Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gasledning och kustbana – vätgasen kan ge satsningar i infrastruktur i Kristinestad

Illustrerande bild på en vätgasfabrik. Ett industriområde vid havet.
Bildtext En vätgasledning till Kristinestad kan bli aktuell i och med Plug Powers planer.
Bild: Plug Power, Business Finland

I och med Plug Powers planer om vätgasanläggningar i Karleby, Kristinestad och Borgå, aktualiseras igen frågan om ett gasledningsnätverk i Finland.

Planerna på ett gasledningsnätverk runt Östersjön har funnits på Gasgrid Finlands bord en längre tid. Plug Powers möjliga miljardsatsningar i vätgas ger också Gasgrid orsak att gå vidare med sina planer.

För tillfället har Gasgrid tre större gasledningsprojekt som sträcker sig från områdena kring Bottenviken i norr till södra Finland och östra gränsen.

– Vi utreder vilka förutsättningar som finns för en fungerande vätgasmarknad och infrastrukturen för det i Finland år 2030, säger Gasgrid Finlands vd Olli Sipilä.

– Alla större lanseringar konkretiserar våra planer. Vi diskuterar med flera bolag och ser med dem hur behoven utvecklas.

För tillfället är lönsamheten i vätgasen marginell, men enligt Sipilä kan en bra infrastruktur för vätgasen minska riskerna för investerare och underlätta beslutet att investera.

– Det möjliggör att det föds en marknad. Vi räknar med att då volymerna ökar så kommer överföringen av vätgas vara lika förmånlig som elöverföringen.

Vätgas-vd: Mycket är spekulationer

I Kristinestad finns redan en aktör som ser lönsamhet i vätgasen och har en affärsmodell som enligt dem är fungerande. Koppö Energia planerar bygga en vätgasanläggning och en anläggning för syntetisk metan i staden. Ett investeringsbeslut ska möjligtvis fattas redan i början av nästa år.

– För vår del ser det riktigt bra ut. Vi har europeiska investerare som är väldigt intresserade, speciellt då vi har en affärsmodell som fungerar redan nu, konstaterar Erik Trast vd för CPC Finland, som är delägare i Koppö Energia.

Trast medger att investeringar i vätgas inte just nu är lönsamma, men alla har blickarna riktade mot framtiden.

– Det finns stora utmaningar och speciellt i att få det lönsamt, men affärsmodellerna kan se helt annorlunda ut om fem till tio år.

– Då det gäller Plug Power så hänger mycket på spekulationer, men de tror att det sker tillräckligt med förändringar inom de kommande åren som gör det lönsamt.

En man med glasögon och kort hår i närbild.
Bildtext Erik Trast tror att Plug Powers planer kan ha en positiv effekt på infrastrukturen i Kristinestad.
Bild: Juho Teir / Yle

Överlag ser Trast Plug Powers planer som positiva och som något som kan ge synergieffekter även till Koppö Energias verksamhet.

– Förhoppningsvis ger det mer satsningar i infrastrukturen. Det gör det mer sannolikt att en vätgasledning dras till Kristinestad. Kanske vi också i något skede får en kustbana vilket skulle underlätta logistiken.

Olli Sipilä från Gasgrid Finland är inne på samma linje.

– Det är mer sannolikt att områden som Kristinestad där projekt redan har lanserats får antingen en startpunkt, mellanpunkt eller slutpunkt för en vätgasledning.