Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tammerforsbo tappade bort sitt körkort nära hemmet och kortet hamnade i Åbo – Justitieministeriet vill förnya hittegodslagen

Tommi Kiiskinen, som tappade bort sitt körkort, står leende framför en R-kiosk med keps på.
Bildtext Tammerforsaren Tommi Kiiskinen tänker inte betala 24 euro för att få körkortet hem från Åbo.
Bild: Jani Aarnio / Yle

Lagen förbjuder inte att hittegods fraktas till andra orter i Finland. Företagare anser att en kund borde betala klart högre avgift för att få tillbaka sin dyra telefon än vad lagen just nu tillåter.

Tammerforsbon Tommi Kiiskinen tappade bort sitt körkort i mars. Själv märkte han det hela först då han fick en räkning från en hittegodsbyrå i Åbo.

– Jag ringde till ett dyrt servicenummer. Där sa de bara att de har körkortet och att det hittats på Duo, säger Kiiskinen till Yle Uutiset.

Duo är ett köpcentrum i stadsdelen Hervanta i Tammerfors. Kiiskinen bor några hundra meter därifrån.

– Otvivelaktigt var det lite märkligt att körkortet skickas härifrån till Åbo, tammerforsare som jag är, säger Kiiskinen.

Lagen tar inte ställning till om hittegods kan skickas till andra delar av landet för att lösas ut där. Därmed kan ett körkort som upphittats i Tammerfors hamna i Åbo och badbyxor som tappat sin ägare på hotell i Saariselkä skickas till Helsingfors.

Juridiska experter: Förnya hittegodslagen

– Då hittegodslagen stiftades [1988/89, red. anm.] var det främst kommunala aktörer som upprätthöll verksamheten. Då kunde man inte tänka sig in i en situation att privata företag handhar hittegodsbyråerna och förflyttar föremål från en ort till en annan, säger Amanda Haavisto som är jurist vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Justitieministeriet anser att hittegodslagen borde förnyas. Ministeriet har fört fram saken och överlåtit en lista på föreslagna ändringar vid de pågående regeringsförhandlingarna.

Hittegods i en låda på en polisstation.
Bildtext Det kommer ofta in borttappade verktyg till polisens hittegodsbyrå i Tammerfors. Bild: Jani Aarnio / Yle
Bild: Jani Aarnio / Yle

JM slår fast i dokumentet att det uppstått nya behov kring hittegods i och med att många borttappade föremål, såsom smarttelefoner och bärbara datorer, ofta innehåller känsliga uppgifter.

Fram tills nu har frågan om ändringar i hittegodslagen alltid hamnat utanför regeringsprogrammen.

Hittegods flyttas kors och tvärs

Hittegodsverksamheten är brokigare än förr. Förutom polisens hittegodsbyråer finns tiotals privata byråer. Till exempel får den som går till polisstationen i Tammerfors tips om tre andra platser där upphittat gods kan finnas.

Om ett föremål upphittas på gatan eller i en park ska det föras till polisen.

Om hitteplatsen är ett fordon i kollektivtrafik, ett köpcenter, motionscenter, hotell, ämbetsverk, kulturfacilitet eller motsvarande kan föremålet överlämnas till personalen eller föras till platsen för hittegods.

Från de senarenämnda platserna förs föremålen ofta till privata hittegodsbyråer belägna långt borta.

Upphittade körkort bör enligt lagen – utan dröjsmål – överlämnas till polisen. Detsamma gäller övriga personkort och certifikat. En hittegodsbyrå får skicka ett körkort per post till ägaren, förutsatt att ägaren gett tillstånd till det.

Tillståndssekreterare Terhi Spets vid Tammerforspolisens hittegodsbyrå säger att det inte är ändamålsenligt att Tammerforsbor måste betala för att få sina borttappade föremål tillbaka från Åbo.

– Nog önskar jag åtminstone personligen att om någon kör igång en dylik hittegodsverksamhet så finns byrån på den ort varifrån föremål samlas upp, säger Spets.

Räkningen blir cirka 24 euro

Hittegodsbyrån får kräva ersättning för förvaringskostnaderna. Ersättningen är fem procent av föremålets gängse värde, dock maximalt 17 euro.

I Tommi Kiiskinens räkning är den egentliga hittegodskostnaden endast två euro. Om körkortet skickas per post begär hittegodsbyrån därtill en specialserviceavgift, avgift för postningen samt förpackningsavgift.

Avgifterna utgör 22,30 euro så hela räkningen landar på drygt 24 euro. Kiiskinen tänker inte betala räkningen; det kostar knappt 20 euro att beställa ett nytt körkort från Traficom.

Regionförvaltningsverket har tidigare anmärkt på hurdana avgifter den privata hittegodskedjan Suomen löytötavarapalvelus byrå i Åbo har uppburit av sina kunder. Relico som driver byrån har överklagat regionförvaltningsverkets beslut till Åbo förvaltningsdomstol och behandlingen av ärendet är oavslutad.

Relico, som verkar inom säkerhetsbranschen, är inte den enda hittegodsbyrån som upptäckts ha brister i sin verksamhet, enligt regionala myndigheter. År 2021 skickades skriftliga direktiv om lagenlig verksamhet till samtliga hittegodsbyråer.

De mest typiska missförhållandena gäller förvaringsavgifter som uppbärs av kunderna. Byråerna kan inte avkräva kunderna en större summa än vad lagstiftningen fastslår.

Hittegodsföretagare: Lagen föråldrad

Hannu Maja är franchise-företagare vid en hittegodsbyrå i Åbo. Tidigare hade han byråer också i Tammerfors och Jyväskylä, men dem stängde han under coronatidens ekonomiska trångmål.

Trots det skickar exempelvis köpcenter, barer och hotell i Tammerfors fortfarande hittegods till hans företag.

Maja har för avsikt att öppna upp verksamhet på nytt på andra håll i Finland.

Han anser att lagen som reglerar hittegodsverksamhet är föråldrad. Det tappas bort fler föremål än förr och de är allt dyrare. Företagaren anser att en ersättning på 17 euro är alldeles för liten för en telefon som är värd 1 500 euro.

– Det skulle underlätta vår verksamhet kännbart om maxavgiften i stället för 17 euro kunde höjas till exempelvis 50 euro, säger Maja.

Men redan i dag kan räkningen bli mer än 17 euro för kunden i och med andra avgifter som läggs till.

Texten är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Tamperelaisen Tommi Kiiskisen kadonnut ajokortti päätyi Turkuun, eikä hän aio maksaa sen palauttamisesta av Antti Palomaa.