Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Facket: Arbetsgivare måste utbilda mer i AI-verktyg – tekniken håller på att revolutionera mångas jobb

Porträtt på Antti Palola.
Bildtext Antti Palola är ordförande på Tjänstemannacentralen STTK och ser positivt på den snabba teknikutvecklingen, samtidigt som han är oroad för vad den ska innebära särskilt för äldre arbetstagare.
Bild: STTK/Nousussa

Tjänstemannafacket säger att en stor del av arbetstagarna har för dålig kunskap om AI. Många hänger efter i utvecklingen och kan lättare förlora sina jobb i framtiden.

Antti Palola som är ordförande på tjänstemannafacket (Tjänstemannacentralen STTK) ser det som oundvikligt att användning av AI-teknik snabbt kommer att fortsätta öka på arbetsplatserna.

Många arbetsgivare introducerar AI-verktyg, och vissa anställda har också självmant börjat använda sig av dem.

På sistone har det varit mycket hajp framför allt kring generativ AI, med verktyg såsom Chat GPT. Tekniken har till exempel fått stor betydelse i många kontorsjobb.

Generativ AI är alltså en typ av artificiell intelligens som kan skapa olika sorters innehåll, till exempel text, bilder eller ljud, utifrån stora mängder data som den har lärt sig av.

Palola beskriver trenden främst som positiv, och betonar att tekniken ökar produktiviteten vilket sedan kan leda till förkortad arbetstid eller högre löner. Helt nya jobb kommer också att uppstå.

– Men den andra sidan av slanten är ju förstås att vissa arbetsuppgifter kommer att försvinna. Det är helt klart.

Minst 10 procent av arbetstagarna borde varje år få utbildning

Han konstaterar att det i många fall är viktigt att kunna använda den nyaste tekniken för att man ska kunna hävda sig på arbetsmarknaden.

Men många arbetsgivare har inte satsat tillräckligt mycket på att utbilda sina arbetstagare i den här tekniken, säger ordförande Antti Palola. Minst 10 procent av arbetstagarna borde varje år få utbildning i AI-verktyg, anser han.

– Arbetsgivaren har ju det här ansvaret om de introducerar nya arbetsmetoder och verktyg på arbetsplatsen, säger Palola.

Han tillägger ändå att det samtidigt förstås också är i arbetstagarens eget intresse att öka sin kunskap och kompetens.

Palola säger att särskilt medelålders personer mellan 45 och 60 år kan ha svårt att hänga med i utvecklingen, till skillnad från yngre personer som ofta har vuxit upp med digitala verktyg.

En mobil som är på Open AI:s webbplats för Chat GPT.
Bildtext Open AI:s chattbot Chat GPT är kanske den mest kända AI-tjänsten just nu.
Bild: All Over Press

Viktigt att de anställda involveras

Dessutom låter många arbetsgivare bli att diskutera villkoren för AI-användningen, tillsammans med de anställda. Det är Antti Palola kritisk till.

Han påpekar att det är viktigt att involvera arbetstagarna när AI börjar användas allt mer – att det diskuteras vad villkoren är och att man försöker se till att alla kan hänga med, och att det sker på ett ansvarsfullt och rättvist sätt.

– Det blir stora förändringar i själva utförandet av arbetet, så det borde man ta fram till exempel i en sådan här samarbetsorgan på arbetsplatserna, säger Palola.

Bettina Dürr är arbetsmarknadsexpert i Schweiz och håller just nu på att undersöka hur algoritmer och artificiell intelligens används på arbetsmarknaden. Hon påpekar att det är mycket viktigt att anställda involveras i processen.

– Annars skapas det en hel del osäkerhet när man ser att nya verktyg används. Det kan kännas hotande att vissa saker kan göras med ett tekniskt verktyg nu och inte av oss människor längre.

– Och för att alla anställda ska kunna bidra så krävs det också att de får en viss grundkunskap om algoritmer och AI-system, betonar hon.

Arbetsgivaren måste vara tydlig med spelregler

Bettina Dürr säger att det också handlar om rättvisa – om att alla som är i en viss roll borde ha möjlighet till att använda AI.

Dessutom gäller det att arbetsgivaren är tydlig med vilka spelregler som gäller för att använda AI, så att man minimerar eventuella risker för organisationen. På det sättet kan man till exempel försöka se till att användningen är etisk och att den följer lagen.

– Dessutom är det bra att veta vad verktygen klarar av och inte klarar av, betonar Dürr.

Det här handlar det kortfattat om

  • Tjänstemannacentralen STTK varnar för att många arbetstagare har för dålig kunskap om AI och riskerar att förlora sina jobb i framtiden.

  • AI-teknik kan öka produktiviteten och skapa nya jobb men kan också leda till att vissa arbetsuppgifter försvinner eller förändras.

  • Arbetsgivare borde satsa mer på att utbilda sina arbetstagare i AI-verktyg och borde diskutera villkoren för AI-användningen med dem.

  • Arbetstagare borde också öka sin AI-kompetens och vara medvetna om vad verktygen kan och inte kan göra.

  • Lokala avtal om AI-användningen kan vara ett sätt att reglera och involvera arbetstagarna i processen.

    Källa: intervju med Antti Palola på STTK och med forskaren Bettina Dürr.

En anställd kan lätt lita för mycket på AI-chattbotar och det kan leda till alla möjliga slags problem. En advokat i USA använde till exempel nyligen Chat GPT för att hänvisa till tidigare rättsfall. Problemet var bara att chattboten hittade på de här fallen, och domaren upptäckte saken.

Och en lärare använde Chat GPT för att kontrollera om eleverna hade skrivit sina uppsatser med hjälp av AI-teknik. När chattboten svarade att den hade skrivit alla uppsatserna så underkände läraren alla i klassen. Problemet är bara att chattboten tekniskt inte med säkerhet kan avgöra om en text är skriven av boten, eller av en människa.

Vissa arbetsuppgifter borde skyddas från AI

Antti Palola förespråkar alltså i första hand lokala avtal om AI-användningen, så att det passar den specifika arbetsplatsen bäst. Men han säger också att det kan bli aktuellt att skriva in något i kommande kollektivavtal, så att man kommer med regler för många arbetsplatser.

Palola kan inte i nuläget säga om fackförbund också borde kämpa för att skydda olika arbetsuppgifter, så att man i vissa jobb inte skulle få använda sig av AI-teknik.

– AI är en bra dräng, men en mycket dålig värd, och det är en viss klokhet i det. Liksom man måste tänka liksom att vad som borde ges till den artificiella intelligensen att sköta och vad som inte borde ges till den.

AI kan alltså vara en användbar och effektiv teknik, men också en potentiell risk eller fara om den inte kontrolleras eller regleras på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Vissa menar att AI kan utgöra ett hot mot mänskligheten om den blir för intelligent eller självständig, medan andra ser AI som en möjlighet att lösa många problem och utveckla samhället.

Arbetstagaren kan också få ansvar för fler arbetsuppgifter, om jobbet sker i samarbete med ett AI-system. Det är positivt med tanke på arbetseffektiviteten men det kan samtidigt vara mer påfrestande, påpekar Antti Palola på tjänstemannafacket STTK slutligen.

– Jag tror att den avlastar och den gör utförandet, alltså själva arbetet lättare. Men sedan på andra sidan kan det hända att den belastar oss människor mer rent psykiskt, kommenterar han.