Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Marcus Rantala fick klart större valbidrag från SFP än Eva Biaudet, trots att han inte blev vald – kompensation för att Rantala inte söker bidrag från stiftelse

Eva Biaudet och Marcus Rantala bredvid varandra.
Bildtext Eva Biaudet valdes till riksdagen med 300 röster mer än Marcus Rantala. Rantala hade ändå en större kampanjbudget.
Bild: Yle

SFP:s toppkandidater i Helsingfors, Marcus Rantala och Eva Biaudet, fick största delen av sin valkampanj betald utifrån. Partiet kompenserar Rantala för att han valt att inte söka bidrag från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland.

Måndagen den 5 juni är den sista dagen för de invalda i riksdagen och deras suppleanter att göra en valfinansieringsanmälan inom utsatt tid.

SFP:s toppkandidat i Helsingfors i riksdagsvalet, Marcus Rantala hade en kampanjbudget på över 68 000 euro. Den andra toppkandidaten Eva Biaudets budget landade på knappt 57 000 euro. För både Rantalas och Biaudets del består nästan hela budgeten av bidrag utifrån.

Rantala har fått över 35 000 euro från företag och privatpersoner men inga enskilda bidrag är så stora att de enligt lagen behöver redovisas.

Biaudets bidrag från företag och privatpersoner är drygt 28 000 euro varav två bidrag redovisas för i anmälan.

Det ena på 3 000 euro kommer från Elsa Frommond, delägare i Fiskars och del av industrisläkten Ehrnrooth, och det andra på 2 100 euro från journalisten Paula Salovaara.

Biaudet omvaldes till riksdagen i valet i april. Hon fick drygt 300 röster mer än Rantala, som blev suppleant.

Rantala fick knappt 4 000 euro mer

Partiet har gett bidrag till båda två, men bidraget till Rantala är större. Han fick 10 200 euro medan Biaudet fick nöja sig med 6 640 euro.

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff svarar per mejl att partiet kompenserar för att Rantala valt att inte söka valbidrag från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland.

”Eftersom Marcus är styrelseordförande för Stiftelsen Tre Smeder som är en stor givare till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland så har man gjort den bedömningen att det är mer korrekt att inte ta emot bidrag från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. För att kompensera att han inte fått bidrag från Stiftelsen fick Marcus i stället ett lite större bidrag från partiet”, skriver Guseff.

Eva Biaudet fick ett bidrag på 6 000 euro från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland.

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.
Bildtext Fredrik Guseff.
Bild: Silja Viitala / Yle

”Nu uppstår inte en fråga om vilken stol jag sitter på”

SFP och Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland är två fristående organisationer fastän största delen av stiftelsens bidrag brukar gå till SFP-kandidater.

Partisekreterare Fredrik Guseff har rekommenderat vilka SFP:are som ska få bidrag, men besluten fattas i sista hand av stiftelsens styrelse.

Marcus Rantala säger att SFP:s bidrag till hans kampanj på 10 200 euro både består av direkt stöd och av deltagaravgifter till hans seminarium.

– Stödet är baserat på det behov jag hade av pengar till min kampanj. Jag har inte möjlighet att få bidrag från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland på grund av min dubbelroll, säger Rantala.

Det är mycket tydligare och klarare så här.

Marcus Rantala

Är det juridiskt omöjligt för dig att söka pengar från stiftelsen?

– Det vet jag inte. Jag fattade beslutet när jag blev ordförande för Stiftelsen Tre Smeder och jag vet att andra finansiärer av Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland har samma princip. Nu uppstår inte en fråga om vilken stol jag sitter på. Det handlar om hur det kan uppfattas, säger Rantala.

Du kan inte bara jäva dig när Stiftelsen Tre Smeder behandlar bidraget från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland?

– Det är mycket tydligare och klarare så här. Nu uppstår ingen misstanke alls.

De bidrag som stiftelsen delar ut kommer från Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Konstsamfundet samt Svenska Folkskolans Vänner.

Mary Gestrin.
Bildtext Enligt Konstsamfundets kommunikationsdirektör Mary Gestrin deltog föreningen i tio SFP-kandidaters seminarium.
Bild: Mia Smeds

Konstsamfundet deltog i flera kandidatseminarier

Konstsamfundet understöder också kandidater direkt genom att köpa biljetter till kandidaternas seminarier. Till Rantalas seminarium köpte föreningen biljetter för 2 420 euro medan man till Biaudets seminarium köpte biljetter för 3 200 euro.

Det här betyder att fler personer från föreningen deltog i Biaudets seminarium än i Rantalas.

– Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om att styrelsemedlemmarna och föreningens medlemmar har rätt att delta i seminarier som de anser är relevanta för att kunna sköta sitt uppdrag. Hit hör seminarier arrangerade av riksdagskandidater, säger kommunikationsdirektör Mary Gestrin.

Medlemmarna har rätt att delta i seminarier som de anser är relevanta för att kunna sköta sitt uppdrag

Förutom Rantala och Biaudet har någon eller några från Konstsamfundet deltagit i åtta SFP-kandidaters seminarier.

Vissa av dem valdes inte till riksdagen och behöver således inte göra en valfinansieringsanmälan.

Är det upp till enskilda personer att välja vilka kandidatseminarier de deltar i?

– Utgångspunkten är att föreningens medlemmar vet vilka seminarier de behöver gå på som är relevanta för deras arbete. Konstsamfundet uppmanar inte medlemmarna att gå på ett visst seminarium, säger Gestrin.

Konstsamfundets medlemmar är Max Arhippainen, Carl Pettersson, Astrid Thors, Harriet Ahlnäs, Wivan Nygård-Fagerudd, Niklas Geust, Kaj-Gustaf Bergh, Paula Salovaara, Gunvor Kronman, Jenny Wolfram och Elina Pirjatanniemi.

Diskussion om artikeln