Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fyra tecken på att Rysslands ekonomi snart kollapsar – expert förutspår kraschen

En docka i randiga fängelsekläder med ett Z på bröstet. Dockan är instängd i galler och har handbojor på. Dockans ansikte är täckt av en bild av Vladimir Putins ansikte.
Bildtext Många i väst drömmer om att se Vladimir Putin bakom galler, likt den här dockan på en demonstration i Warszawa i Polen i april.
Bild: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Rysslands ekonomi står inför en kollaps som kommer att öka folkets missnöje med regimen. Det säger den rysk-amerikanska professorn i ekonomi Oleg Itskhoki.

Oleg Itskhoki är professor vid University of California, Los Angeles, UCLA. Han förutspår att Rysslands ekonomi antagligen kollapsar redan i år.

Jag möter honom i stadsdelen Century City i Los Angeles i den lyxiga skyskrapa han bor i. På andra sidan gatan börjar den världsberömda lilla lyxstaden Beverly Hills.

Itskhoki visar genast ett diagram där det står att den ryska rubeln har rasat med 30 procent sedan september. Rubeln steg i värde under början av det fullskaliga kriget i Ukraina, men nu har den fallit snabbt.

Kreml har fortfarande reserver för att finansiera kriget och den allt hårdare övervakningen av den egna befolkningen, men reserverna räcker inte till något annat.

– År 2022 talade vi mycket om sanktioner, men det var först alldeles i slutet av året som meningsfulla sanktioner implementerades, säger Itskhoki.

Oleg Itskhoki förbereder sig för att förklara vad han har kommit fram till om Rysslands ekonomi. På bordet är hans laptop uppslagen.
Bildtext Oleg Itskhoki förklarar vad han har kommit fram till om Rysslands ekonomi.
Bild: Gustaf Antell / Yle

Därför hann vi redan vänja oss vid tanken att sanktionerna inte fungerar.

– I år kommer vi få uppleva att de verkligen har en effekt, de sanktioner som infördes på båda sidor om årsskiftet är rätt riktade.

Hur vet vi när kollapsen är nära?

– Om inflationen stiger snabbt, säger Itskhoki.

I början av maj var inflationen i Ryssland officiellt 2,4 procent och enligt officiella prognoser stiger den till drygt 5 procent ännu under 2023. Men Itskhoki tror att den kommer att nå betydligt högre höjder.

Förklaringen är att Kreml måste höja på sina inkomster kraftigt för att finansiera kriget och det sker på fyra sätt – alla sådana som leder till högre inflation.

– De följer noga med den allmänna opinionen och börjar med det som är minst impopulärt, men till slut tvingas makthavarna att gå hela vägen, säger Itskhoki.

Nedan följer fyra tecken på att ekonomin snart kollapsar i Ryssland.

1. Högre skatteuttag från näringslivet

Det första exemplet på hur ett företag har fått betala för kriget var då olje- och gasjätten Gazprom i höstas tvingades till en extra dividendutdelning. Gazprom är knutet till regeringen, så det var ett lätt drag för Kreml.

Senare har staten höjt företagsskatten på alla olje- och gasföretag.

I våras belades andra stora företag med en – i princip frivillig, men i praktiken obligatorisk – tilläggsskatt på ungefär fem procent på vinster från 2020 och 2021.

– De vill inte att det ska vara en skatt, utan ett semifrivilligt krigsbidrag, så att företagen blir direkt involverade i kriget. De kommer ännu att involvera fler företag på det här sättet, säger Itskhoki.

Itskhoki förutspår att Kreml har en möjlighet att mjölka företagen på pengar fram till hösten 2023, eller kanske till och med våren 2024.

– Eftersom det här kommer att hända samtidigt som ekonomin blir svagare och företagens förutsättningar och resurser försämras så ökar det folkets missnöje med vad kriget kostar.

2. Högre skatter på vanliga ryssars inkomster

Hittills har myndigheterna inte rört inkomstskatten på arbete, som fortfarande ligger på 13 procent för alla.

Förklaringen är enkel, en sådan höjning skulle beröra så gott som alla ryssar genast och antagligen minska på stödet för kriget.

3. Tvångskonvertering av besparingar

Kreml kan tvångskonvertera vissa företags besparingar till militärobligationer i stället för att höja företagsskatten. Det här är ett förslag som redan har diskuterats.

Också privatpersoner kan utsättas för liknande tvångsåtgärder, tror Itskhoki, där syftet är att binda pengarna så länge staten kan ha behov av att använda dem.

Det är som ett tvångslån där staten, i princip, lovar att återbetala pengarna vid något tillfälle.

Det är intressant att Kreml ännu inte har använt sig av inflationsdrivande finanspolitik

Oleg Itskhoki

4. ”Inflationsskatt” – avsiktligt skapad inflation

Rysslands centralbank har ännu inte börjat trycka pengar för att stötta budgeten.

– Det är intressant att Kreml ännu inte har använt sig av inflationsdrivande finanspolitik, säger Itskhoki.

Inflationen steg i och för sig till 18 procent på våren 2022, men det berodde på handelssanktionerna som då infördes mot Ryssland. De har haft en liten långsiktig effekt på statens finanser.

– I år är det mycket troligt att centralbanken måste, direkt eller indirekt, hjälpa till att täcka budgeten. Om det går så som jag säger, leder det till hög inflation och det är ett tecken på att regeringen är riktigt illa ute.

Inom nationalekonomin kallar man det här för inflationsskatt eftersom staten får mer pengar i kassan samtidigt som värdet på invånarnas inkomster och besparingar blir mindre.

Pengarna i Ryssland snart de enda som finns

De fyra ovannämnda punkterna har avgörande betydelse eftersom Rysslands utrikeshandel har rasat på nästan alla fronter. I dag handlar det nästan helt om råoljeexport.

När handeln stryps leder det till att pengarna inom landet till slut är de enda som finns.

– Rubeln kommer att fortsätta att tappa i värde eftersom de underliggande krafterna och dynamiken är lätta att förutspå, säger Itskhoki.

Men under 2022 exporterade Ryssland ju mer än någonsin?

– Stämmer, men det berodde inte på att sanktionerna inte fungerade. Det berodde på att sanktionerna inte implementerades tillräckligt fort. Vi gav Ryssland tid att hitta nya marknader – främst i Kina och Indien.

Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping i Peking den 4 februari 2022.
Bildtext Presidenterna Vladimir Putin och Xi Jinping i Peking den 4 februari 2022.
Bild: EPA-EFE

Under 2023 ser vi att Rysslands ekonomi går in i en klassisk lågkonjunktur för krisekonomier eftersom inkomstkällorna sinar.

– I vår forskning kallar vi 2022 för en överflödskris. Det var en underlig situation för Ryssland eftersom livet inte var normalt, men det fanns ett totalt finansiellt överflöd. Men 2023 är ett normalt år för makroekonomin.

Men sanktionerna har ju inte stoppat handeln med rysk råolja?

– Ryssland förlorade råoljeexporten till Europa, men lyckades ersätta den med export till Asien. EU varnade åtta månader i förväg så Ryssland hade lätt att styra om den till Kina, Indien och Turkiet, säger Itskhoki.

Pristaket på råolja borde skärpas

Väst satte ett pristak på rysk råolja (60 dollar per fat) så att mängden olja globalt inte skulle minska alltför drastiskt och plötsligt.

Ryssland överraskade genom att höja exportvolymen och sänka priserna för att få in så stora intäkter som möjligt.

Kina och Indien följer inte det västerländska pristaket på 60 dollar per fat strikt, men det är riktgivande och de betalar inte närapå så mycket som Ryssland skulle vilja.

– Det enda sättet vi har att påverka Rysslands ekonomi i dag är att skärpa pristaket på råolja, och att övervaka att alla följer det, säger Itskhoki.

Vladimir Putin istuu työhuoneessaan ja osallistuu videokonferessiin.
Bildtext Vladimir Putin är personligen involverad i alla stora beslut angående Rysslands makroekonomi.
Bild: Gavriil Grigirov / Sputnik / Kremlin pool / EPA-EFE

Väst har infört exportförbud mot ryska oljeprodukter och det har fungerat utmärkt. Det har att göra med att de som i dag köper billig råolja från Ryssland har egna faciliteter att producera oljeprodukter.

Indien är det främsta exemplet på det här. Indien har tagit över en stor del av den ryska exporten av oljeprodukter till Europa.

Rysslands naturgasexport har så gott som stannat helt. De enda naturgasledningarna går till Europa och den handeln har avstannat totalt.

Dessutom har Ryssland nästan inga resurser att exportera naturgas till sjöss, alltså det som kallas LNG (naturgas nedkyld till flytande form för transport).

Hur är det med Kina?

– Det är knepigare eftersom Kina köper råolja genom en oljeledning till de ryska oljefälten. Pristaket i sanktionerna gäller bara olja som exporteras med oljetankrar.

Savua nousee venäläisen teollisuusalueen savupiipuista.
Bildtext Den ryska industrins utsläpp är lägre än på väldigt länge. Bilden tagen i maj 2023.
Bild: Andrew Dunsmore / AOP

Kina köper i dag så pass mycket olja att oljeledningen inte räcker till. De använder också de ryska hamnarna vid Stilla havet. Indien köper främst sin olja via Svarta havet och Östersjön.

– Frågan är om vi kan påverka hur mycket olja Kina köper av Ryssland och till viket pris. De använder fortfarande europeiska rederier och försäkringsbolag.

Den ryska skuggflottan består av hemliga oljetankrar och andra fartyg för oljeexport.

Kort sagt beror Rysslands ekonomi helt på Kinas välvilja, en obalanserad relation som Peking medvetet har byggt upp.

Kina vill inte att det ryska samhället kollapsar, men vi vet inte hur beredda de är att rädda den ryska krigsekonomin.

Är ryssarna tåligare än vi i väst är?

– Frågan är rätt ställd. Putin stängde gasleveranserna för att vi skulle frysa på vintern och överge Ukraina. Så gick det inte. Vi klarade utmaningen utan att gå in i en lågkonjunktur.

I Ryssland har det varit annorlunda.

– Fjolåret var alltså exceptionellt bra för Rysslands nationalekonomi, men privatkonsumtionen kollapsade och folk blev påtagligt fattigare. De ekonomiska siffrorna byggde nästan helt på militära investeringar.

Den trenden fortsätter.

– Förändringen sker gradvis, alltså inte lika dramatiskt som på 1990-talet, säger Itskhoki.

Tvångsmobiliseringarna är mer avgörande för folket än den dåliga ekonomin. Om båda måste genomföras snabbt tappar Putin den auktoritet han har kvar.

Sanktionerna kan bli otroligt kostsamma och smärtsamma för vanliga ryssar – de kan bli isolerade i decennier

Oleg Itskhoki för nättidningen Business Insider den 6 mars 2022