Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsvalet 2023

Av de invalda satsade Elina Valtonen mest på sin riksdagsvalskampanj medan Sebastian Tynkkynen satsade minst

En bild på två personer: en man med kort hår, skägg och glasögon samt en kvinna med blont hår och blå jacka.
Bildtext Elina Valtonen från Samlingspartiet på väg in i Ständerhuset under regeringsförhandlingarna.

Samlingspartisterna Antti Häkkänen och Elina Valtonen fick mest bidrag för sina riksdagsvalskampanjer. De privatpersoner som betalade mest i bidrag är Kim Väisänen, Björn Wahlroos och Chaim "Poju" Zabludowicz.

Vid midnatt går deadlinen för de nyinvalda riksdagsledamöterna och deras suppleanter att redovisa för hur mycket pengar de satsade på sin valkampanj och varifrån pengarna kom.

Trots att deadlinen går i natt har 30 procent av riksdagsledamöterna fortfarande inte lämnat in uppgifterna till Statens revisionsverk.

Bland partierna satsade Samlingspartiet mest pengar på riksdagsvalet. Centern och Svenska folkpartiet kom inte långt efter.

Samlingspartister satsade mest

Utgående från de inlämnade uppgifterna tyder allt på att Samlingspartiets Helsingforskandidat Elina Valtonen var den som satsade mest på sin kampanj (136 739 euro).

Efter henne kommer fyra andra samlingspartister: Antti Häkkänen, Jarno Limnell, Arto Satonen och Pauli Kiuru.

Antti Häkkänen fick mest finansiering för sin kampanj (144 691) men satsade inte hela summan. Han använde 117 995 euro.

Centerns Mauri Kontu från Egentliga Finland satsade 124 809 euro, men blev på en suppleantplats.

Sannfinländarnas riksdagsledamot Sebastian Tynkkynen skriver att han inte använde några pengar alls på sin kampanj.

Sannfinländarnas tidigare partiordförande Jussi Halla-ahos hade den nästbilligaste kampanjen. Den kostade 2 154 euro. Socialdemokraten Ville Merinen hade en nästan lika billig kampanj: 2 350 euro.

Många bidragsgivare anonyma

Understöd som ligger under 1 500 euro behöver inte redovisas noggrannare, så flera bidragsgivare förblir okända. Det här gäller så väl privatpersoner som partier och organisationer.

Pro markkinatalous ry är den organisation som har betalat ut mest valfinansiering. Kandidater i olika partier har fått sammanlagt 358 500 euro. Samlingspartister har fått nästan hälften och centerpartister cirka en fjärdedel av summan. Ordförande för organisationen är Tuomo Raasio, en pensionerad yrkesplacerare.

Pro reilumpi yhteiskunta ry är den näst största organisationen, de har stött invalda kandidater med åtminstone 119 250 euro. Pro parempi Suomi ry som har bidragit med 64 900 euro verkar vara samma organisation som Pro reilumpi yhteiskunta.

Pro reilumpi yhteiskuntas finansiering är alltså sammanlagt minst 184 150 euro. Bidraget är fördelat på 44 kandidater. De flesta är socialdemokrater och en del hör till Vänsterförbundet. Bland bidragstagarna finns också några gröna och enstaka samlingspartister. Organisationen ligger på samma adress som Fackförbundens centralorganisation FFC och alla ansvarspersoner är FFC-anställda.

Svenska folkpartiet har betalat ut 108 370 euro och Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 87 500 euro. Fackförbundet JHL har stött invalda riksdagsledamöter med 79 400 euro.

Bland privatpersonerna verkar Kim Väisänen, Björn Wahlroos och Chaim ”Poju” Zabludowicz vara de största finansiärerna. Alla tre har gett sammanlagt 12 000 euro till några olika kandidater. Väisänen har stött Anna Kontula, Susanne Päivärinta, Jarno Limnell och Atte Harjanne. Wahlroos stödde Antti Kurvinen och Elina Valtonen, och Zabludowicz gav pengar till Valtonen och Ben Zyskowicz.