Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Rungholts kyrka kan ha hittats – sensationellt fynd på Nordsjöns botten

Karta över kusten i Slesvig.
Bildtext Rungholt syns strax nedanför kartans mittpunkt var en gång en blomstrande hamnstad vid dåvarande danska Nordsjökusten. De röda linjerna på kartan anger den nuvarande kustlinjen.

Grunden till en medeltida kyrka har påträffats på botten av Nordsjön, vid Schleswigs kust. Det rör sig eventuellt om kyrkan i staden Rungholt, som översvämmades av havet för mer än 660 år sedan.

Den 15 och 16 januari 1362 inträffade en av de värsta naturkatastroferna i Västeuropas historia.

I vad som på danska kallas Den Store Manddrukning och på plattyska Grote Mandrenke bröt en enorm stormflod in över de låglänta kusterna i dagens Nederländerna, Tyskland och Danmark.

Senare tiders forskare förmodar att mellan 10 000 och 30 000 människor omkom under en enda natt. Men ännu högre dödssiffror har angetts.

Flera byar dränktes. Och kusttrakternas topografi förändrades till oigenkännlighet över en sträcka av flera hundra kilometer.

Katastrofen var en del av den klimatförändring som innebar slutet för medeltidens långa värmeperiod.

Förödelsen drabbade även den blomstrande handelsstaden Rungholt, i det som då var hertigdömet Schleswig.

Rungholt skulle leva i folkets minne genom århundradena. Längs Nordsjöns kuster berättade man om staden, där rikedomarna samlades och muntert liv levdes. Men rikedomen gjorde stadens invånare högmodiga och gudlösa.

Till slut, för deras syndiga levernes skull, lät högre makter Rungholt uppslukas av vågorna.

En spökstad i Atacamaöknen i Chile.

Kvanthopp: Spökstäderna, civilisationens nakna benknotor och drömmarnas gravgårdar

Spökstäderna påminner oss om vår civilisations sårbarhet.

Ansågs länge vara en skröna

Även om själva stormfloden kunde beläggas i dokument, ansågs berättelsen om Rungholts undergång i långa tider vara en skröna i stil med Atlantis.

Men år 1921 påträffades resterna av olika konstruktioner, som slussar, vallar och diken, på havsbottnen i det område som på danska benämns Vadehavet och på tyska Wattenmeer eller bara Watt.

Sedan dess har man med jämna mellanrum hittat djurben, krukskärvor och andra föremål, som visar att där fordom funnits bosättning.

Var själva staden Rungholt legat har dock inte kunnat fastställas – inte förrän i slutet av maj i år.

Då kom nyheten att man på havsbottnen, mellan öarna Pellworm och Nordstrand, har påträffat grunden till en kyrkobyggnad.

Kyrkan har varit av ansenlig storlek, 40 meter på längden och 15 meter på bredden. Enligt arkeologen, doktor Bente Sven Majchczack, kan man se både den rektangulära basen till kyrkans torn och den vackert avrundade absiden.

– Man märker genast att det är en medeltidskyrka. Och det är minsann ingen liten bykyrka, utan en verkligt stor en! säger Majchczack i exalterad ton till Norddeutscher Rundfunk (NDR).

Uppförd i tegel, med präktigt torn

Nu pågår ett intensivt grävande i Vadehavets sand och gyttja. De ständiga växlingarna mellan ebb och flod gör att arbetet måste ske snabbt.

Området är världsarvsklassat av Unesco. Grävskopor och andra maskiner får därför inte användas.

Men trots det görs hela tiden nya fynd. Bland annat har man hittat hela rader av tegelstenar, vilket tyder på att kyrkan varit uppförd i tegel. Den skulle i så fall ha påmint om andra medeltidskyrkor i området.

– Möjligen kan den ha liknat gamla kyrkan på ön Pellworm. Den har ett mycket brett torn, lika brett som skeppet, förklarar Bente Sven Majchczack.

Kring kyrkogrunden finns spår av fler byggnader.

– Det var en för den tidens förhållanden stor stad som försvann i havet, sammanfattar en annan av arkeologerna, doktor Ruth Blankenfeldt, i Berlingske.

Bente Sven Majchczack vill ändå inte gå ed på att det är just Rungholts kyrka man påträffat. Hittills har man bara hunnit utforska en liten del av det område som dränktes 1362. Och det var flera andra samhällen som också gick under.

Under sommaren ska man göra en exakt kartläggning av kyrkogrunden. Och nästa år kan utgrävningen börja.