Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Från frihamnsområdet till industritomt i Hangö norra – frågan om maskindepåns placering har tagit en helomvändning

Industriområde i Hangö norra.
Bildtext Hangö stad och framförallt personalen inom tekniska verket och parkavdelningen börjar vara i behov av en ny maskindepå.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

I Hangö har staden länge letat efter en lämplig plats för den så kallade maskindepån där staden förvarar fordon och arbetsmaskiner.

Letandet efter en ny maskindepå inleddes redan år 2019. Det är främst tekniska och miljöverket och parkavdelningen i Hangö som är i behov av en duglig depå för sina fordon, maskiner och större redskap.

Nuvarande depån ligger inte så bra till

Den nuvarande maskindepån ligger i början av Täktomvägen bakom den så kallade brädgården. Platsen uppfyller inte längre de krav som ställs på den. I dagens läge krävs att den ska vara ändamålsenlig och säker för personalen samt lätt att sköta och att där ska finnas tillräckligt med plats för verksamheten.

Skrotupplag
Bildtext Brädgården och maskindepån utgör en helhet på en plats som kunde användas för andra ändamål. Till exempel finns det sportplaner och idrottshallar i närheten.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Under årens lopp har det kommit att samlas allsköns bråte kring maskindepån och därför letar staden efter något mer lättskött och större område.

Ny tomt som en skänk från ovan

Staden har anlitat en konsult som granskat och prissatt olika alternativ.

Man hade redan långt gående planer på att flytta maskindepån till ett billogistikföretags hall på frihamnsområdet. Men efter att man upptäckte att där fanns förorenad mark, hittades en annan lämplig på plats i andra änden av staden, nämligen industriområdet längs Glasbruksgatan i Hangö norra.

Staden tycker att fastigheten på Glasbruksgatan 8 skulle lämpa sig utmärkt som ny maskindepå.

Industriområde i Hangö norra.
Bildtext Den nuvarande ägaren till Glasbruksgatan 8 har snyggat upp tomten.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Det ligger nära tekniska och miljöverket och infarten till Hangö men ändå lite på sidan av så att det är lätt att komma iväg utan att störa övrig trafik.

Fastigheten omfattar 1,8 hektar mark, en plåthall på 1 250 kvadratmeter och en tegelbyggnad på 2 600 kvadratmeter. Fastigheten har vatten, avlopp och elektricitet.

Bra grundförutsättningar

Dessutom är gårdsområdet stort och marken jämn.

Gårdens framsida har en yta av stenkross och den är nästan 8 000 kvadratmeter stor. Bakom hallarna finns en asfalterad gård på cirka 3 000 kvadratmeter. Gårdsplanen lämpar sig väl för hantering och förvaring av maskiner och utrustning.

Utöver allt detta är tomten väl inhägnad och försedd med port. Det finns också en bostad på området. Det som staden främst behöver investera i är personalrum.

Kostnader på över en halv miljon tillkommer

I praktiken kan man se att det blir en slags bytesaffär i fråga om fastigheter om staden bestämmer sig för att köpa Glasbrukargatan 8. Ägaren till den fastigheten har nämligen köpt en motsvarande fastighet av Hangö stad på Motorgatan 2 som kostar drygt 100 000 mer än den som staden köper på Glasbrukargatan.

Att utveckla fastigheten till en modern och funktionell maskindepå skulle uppskattningsvis kosta 1,7 miljoner euro. Utöver det får man ännu räkna med kostnader för smärre reparationer och ändringsarbeten, samt för ändring och rivning av den gamla depån.

Tomten vid Motorgatan tomt kostar 570 000 euro och summan blir en försäljningsintäkt för staden. Glasbruksgatans tomt med byggnader kostar 470 000 euro för staden att köpa.

Den dag då staden flyttar maskindepån så kommer det också att frigöras områden vid gamla brädgården som kan utvecklas för boende, småskaligt företagande eller idrottsverksamhet.

Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte 5.6 att gå vidare med planerna.

Diskussion om artikeln