Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Fel i nästan varje steg då olycksbron i Hagalund byggdes – svag, dåligt planerad och dåligt granskad

Arbetare vid Hagalundsbron.
Bildtext Sammanlagt ryckte 14 ambulanser och en helikopter ut till olycksplatsen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Olycksutredningscentralen påtalar en rad fel och brister som ledde fram till att 24 personer skadades i ett broras i Esbo i början av maj.

En ny utredning visar att det största felet vid olycksbron i Hagalund i Esbo var att brospannet var dåligt fäst i bropelarna. Det är Olycksutredningscentralen Otkes som berättar om var det gick fel då en tillfällig bro gav vika i Hagalund.

Den knappt åtta meter långa bron var byggd av byggnadsställningar och fästena som bar upp brospannet var inte avsedda för bärande balkar. Då belastningen blev för stor böjdes fästena så att de öppnades, det ledde till att såväl balkar och plattformar som fanerskivor och alla som befanns sig på bron föll ned.

”Som en slutsats kan det konstateras att brons längsgående balkar, tvärbalkar och i synnerhet tvärbalkarnas fästdelar var alldeles för svaga. Dessutom var brons totala stabilitet bristfällig, eftersom bultar och diagonala stöd saknades”, säger utredningsledare Kai Valonen i ett pressmeddelande.

3D-renderöity kuva sillan rakenteista.
Bildtext Fästena var inte avsedda för bärande konstruktioner.
Bild: Ilkka Kemppinen / Yle

För svaga balkar och dålig matematik

Enligt gällande standarder borde bärförmågan vara 500 kilogram per kvadratmeter. Men kalkyler som Otkes gjort visar att plattformarnas maximala bärförmåga, på papper, endast låg på 300 kilogram per kvadratmeter.

Då bron rasade och skolklassen föll ned var belastningen betydligt lägre, mellan 50 och 60 kilogram per kvadratmeter.

Ansvaret för inspektionen föll mellan stolarna

Det tillfälliga brobygget föll dessutom mellan myndigheternas stolar. Den inspekterades alltså inte av några myndigheter. I stället var det leverantören av byggställningen och beställaren som ansvarade för inspektionen. Men de hade inte gjort några konstruktionsberäkningar.

Otkes konstaterar också att bron både byggts och granskats enligt gällande principer för byggnadsställningar, inte enligt principerna för en tillfällig bro.

Då Otkes skulle meddela ansvariga myndigheter om att det finns fel och brister som behövde korrigeras för att förhindra nya olyckor visade det sig att det inte fanns någon ansvarig myndighet för kommunala broar.

”Jag skulle dock uppmana särskilt kommunerna att kontrollera om broar på deras områden har motsvarande brister som olycksbron. En bra princip är att en tillfällig bro ska vara lika säker att använda som en permanent bro”, säger Valonen.

Det var en mellanrapport som publicerades under tisdagen. Nu fortsätter utredningen och den slutliga rapporten ska bli klar i slutet av året.

Taipunut metalliosa.
Bildtext Byggnadsställningens fästen gav vika för tyngden.
Bild: OTKES

Diskussion om artikeln