Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingenjörer grubblar över hur vätgasanläggningen i Kristinestad ska se ut – kan börja byggas 2024

En flygbild över ett industriområde. Runt industriområdet finns skog och hav.
Bildtext Så här kunde anläggningen på Björnön i Kristinestad se ut. De befintliga byggnaderna på bilden är delar av Pohjolan Voimas gamla kraftverk.
Bild: Ramboll / Koppö Energia

Finansieringen börjar vara klar, tillståndsprocesserna är på gång och den tekniska planeringen pågår. Koppö Energias vätgassatsning är på god väg.

Redan i början av nästa år är det tänkt att ett finansieringsbeslut angående Koppö Energias planer på Björnön i Kristinestad ska fattas.

Byggandet av en anläggning för framställning av vätgas och syntetisk metan kunde i så fall påbörjas under år 2024.

– Vi har en vilja att fatta ett investeringsbeslut eftersom vi tror att affärsverksamheten är lönsam, men tillståndsprocessen bestämmer hur det blir, säger Erik Trast, vd för CPC Finland som är delägare i Koppö Energia.

– Vi hoppas att alla tillstånd är godkända under nästa årets första kvartal.

Vi behöver välutbildade personer med yrkeskompetens inom energibranschen samt inom kemi- och processteknik

Erik Trast, vd CPC Finland

Utöver tillståndsprocessen pågår just nu en mycket större process, den tekniska planeringen, det vill säga hur själva anläggningen kommer att fungera sedan då den är i bruk.

Enligt Trast har de ordnat en offertrunda och de ska fatta beslut om vilka företag som kommer att leverera huvudkomponenterna till anläggningen under de kommande veckorna.

– Vi jobbar väldigt mycket med den tekniska planeringen just nu eftersom det är fråga om en ganska komplicerad anläggning.

– Det här måste planeras nästan till detaljnivå också med tanke på kemikalietillståndet och kostar oss tiotals miljoner euro.

Då det gäller finansieringen av anläggningen så ser Trast inga större problem. Prime Capital, som också är delägare i Koppö Energia, förvaltar en stor mängd kapital i huvudsak i pensionsfonder.

Enligt Trast kommer bolaget att använda pengar som redan investerats i fonderna.

– Vi tror att vi kommer att ha finansieringen för anläggningen klar redan under det här året.

Utmanande att hitta arbetskraft

Erik Trast ser också positivt på Plug Powers planerade vätgasanläggning i Kristinestad. Han ser inte att deras planer är i konflikt med Plug Powers och hoppas möjligen på något samarbete i framtiden.

För investeringar i infrastrukturen är det också bra ifall det finns flera aktörer på området, bland annat med tanke på en möjlig vätgasledning eller tågförbindelse.

Ett bekymmer är dock tillgången till arbetskraft.

– Det kommer nog att vara en utmaning. Det skulle vara mycket viktigt att få utbildad arbetskraft till Finland, det går inte att sköta det här med det befintliga inhemska arbetskraftsbeståndet, säger Trast.

I byggnadsskedet behövs hundratals arbetare, i produktion behöver anläggningen på Björnön cirka 30 anställda.

– Vi har inte gjort något slutgiltigt rekryteringsprogram. Först talar vi om en byggarbetsplats och då är det entreprenörerna som ansvarar för att få dit arbetskraft.

– Men vi behöver välutbildade personer med yrkeskompetens inom energibranschen samt inom kemi- och processteknik. Det är också möjligt att vi själva utbildar folk för arbetssyftet.

Diskussion om artikeln