Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utredningen om osakligt bemötande i S:t Olofsskolan sväller – tre myndigheter samarbetar nu kring fallet

S:t Olofsskolan i Åbo fotad ovanifrån.
Bildtext En lärare vid S:t Olofsskolan anklagas för att ha uttryckt sig grovt och osakligt under lektioner. Nu utreds ärendet både av Åbo stad och regionförvaltningsverket.
Bild: Yle /Arash Matin

En lärares påstådda osakliga språkbruk i S:t Olofsskolan i Åbo fick föräldrar att lämna in klagomål till regionförvaltningsverket i maj. Lärarens, rektorns och svenska undervisningsdirektörens agerande utreds nu av tre myndigheter.

Elever och föräldrar ansåg att varken rektor Christer Karlsson eller undervisningsdirektör Liliane Kjellman vidtagit tillräckliga åtgärder för att ta tag i problemet, och valde därför att skicka in ett klagomål till regionförvaltningsverket.

Nu har man vid regionförvaltningsverket också valt att involvera diskrimineringsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen i utredningen. Thomas Sundell, jurist vid regionförvaltningsverket, bekräftar att diskrimineringsombudsmannens och jämställdhetsombudsmannens byråer kommer att bistå med sin specialkompetens i utredningen.

Principen är att samma ärende inte ska behandlas parallellt av olika myndigheter, utan då samarbetar vi i stället, säger Sundell.

Förhoppningen är att man vid regionförvaltningsverket ska kunna fatta beslut i ärendet under hösten.

Diskrimineringsombudsmannen: ”Det verkar ha gjorts uttalanden där det finns element av trakasserier”

Även diskrimineringsombudsman Kristina Stenman bekräftar för Yle Åboland att diskrimineringsombudsmannens byrå är en del av utredningen kring S:t Olofsskolan.

För tillfället är det regionförvaltningsverket som granskar ärendet ur utbildningslagstiftningens synvinkel, men vi är med som sakkunniga.

Diskriminering handlar om att en person försätts i en sämre situation än någon annan på grund av någon personlig egenskap, till exempel härkomst eller sexuell läggning. I diskrimineringslagen förbjuds diskriminering både indirekt och direkt, och trakasserier kan vara en form av diskriminering, säger Stenman.

– Det verkar i det här fallet ha gjorts uttalanden där det finns element av trakasserier och därmed eventuellt diskriminering, säger Stenman.

Kristina Stenman är diskrimineringsombudsman.
Bildtext Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.
Bild: Markku Lempinen / Brand Photo

Offer kan ha rätt till ekonomisk kompensation

För den som har blivit utsatt för diskriminering kan det löna sig att vara i kontakt med diskrimineringsombudsmannen, eftersom man kan ha rätt till ekonomisk gottgörelse.

– Enligt diskrimineringslagen så har en person som blivit utsatt för diskriminering rätt till gottgörelse. Det brukar handla om en summa mellan 1 000 och 4 000 euro ungefär. Det här handlar uttryckligen om att man blir diskriminerad, och inte om skadestånd, vilket är en helt annan process, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Om man misstänker att man har blivit utsatt för diskriminering kan man ta kontakt med diskrimineringsombudsmannens byrå. Man kan antingen ringa ett journummer eller skicka in sin fråga via en chatt. Det finns också sätt att kontakta byrån anonymt om man fortfarande är osäker på vad man vill och behöver rådgivning.

Här kan du läsa mer om hur du tar kontakt med diskrimineringsombudsmannen.

Åbo stads egen utredning snart klar

Samtidigt som regionförvaltningsverket utreder fallet i S:t Olofsskolan så pågår också en annan, parallell utredning som Åbo stads personalavdelning ansvarar för.

Utredningen skulle ursprungligen bli klar innan skolavslutningen, men försenades. Enligt undervisningsdirektör Lilian Kjellman ska utredningen bli klar den här veckan.