Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu är det klart var den nya ellinjen mellan Borgå och Askola dras

En ellinje går genom skog och över en landsväg.
Bildtext För tillfället får Askola och närkommunerna sin el via en linje från Mäntsälä. Genom att bygga den nya stamnätslinjen från Borgå tryggas elförsörjningen för Askolaområdet då kommunernas el i framtiden kommer från två olika håll. Arkivbild.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Kymmenedalens elnät ska bygga en 110 kilowatts kraftledning mellan Borgå och Askola. Nu är det klart vilken dragning ellinjen kommer att ha.

Valet föll på alternativet VE1 från Kerkovägen till Askola.

Från elstationen i Borgå till Kerkovägen kommer elledningen att grävas ner under en ny gångstig som ska byggas ovanpå. Därefter och fram till Askola går elledningen ovan jord. Att bygga under marken skulle bli för dyrt.

En kartskiss föreställande området mellan Borgå och Askola. Svarta och röda linjer visar var ellinjen ska gå, genom Kerko och upp till Askola.
Bildtext Skiss över var linjen dras. Tryck på bilden för att förstora.
Bild: KSOY

Det slutliga valet låg mellan alternativet VE1 Kerkovägen-Askola och alternativet VE3 som haft fyra delalternativ. Dragningen VE1 går till stor del genom skog medan alternativet VE3 går mer i öppet landskap och över åkrar.

– Det gjordes en miljöpåverkansbedömning där experter jämförde sexton olika aspekter av varje alternativ. Skillnaderna är små men VE1 har minst nackdelar, säger Tuomo Hakkarainen som är chef för nätegendomsförvaltningen vid Kymmenedalens el.

Rutten för elledningen har redan undersökts och märkts ut. I början av nästa höst ska man undersöka jordmånen, så att man sedan kan börja be om anbud för arbetena.

Dessutom ska man börja förbereda tvångsinlösningskontrakt med markägarna. Några summor har ännu inte diskuterats.

– Vanligtvis går det till så att en oberoende kommitté bestämmer hur mycket vi ska betala i ersättning efter att ledningen har byggts. Summan ska motsvara skadorna som ledningsbygget orsakar, säger Hakkarainen.

Han säger att markägare brukar bli positivt överraskade över ersättningssummorna de får då många tror att det betalas dåligt.

Där kraftledningen byggs kommer en hel del träd att behöva huggas ner så att de inte ska komma åt att orsaka strömavbrott ifall de faller i en storm.

På båda sidor om ledningen, på ett sammanlagt 26 meter brett område, ska vegetationen helt mejas ner med fyra års mellanrum. Därefter kommer tio meter breda zoner på båda sidor om ledningen där det får finnas träd, men de får vara högst 10 meter höga på sidan närmast ledningen och 20 meter höga på den bortre sidan.

Det är sex år sedan projektet inleddes. Man uppskattar att den nya kraftledningen kan börja byggas vintern 2024–2025.

Du kan läsa mer om projektet (på finska) på Kymmenedalens Elnäts webbplats.

Diskussion om artikeln