Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Cykel- och gångbanan längs Sandögatan i Vasa blir för dyr

Sandögatan i Vasa.
Bildtext Vägkorridoren för cykling och gång var tänkt att gå från Vörågatan till Inre hamnen längs Sandögatan.
Bild: Sebu Björklund / Yle

Den så kallade vägkorridoren för cykling och gång var ursprungligen tänkt att sträcka sig från Vörågatan till Inre hamnen. Nu kommer vägkorridoren att förkortas med Verkstadsgatans längd, åtminstone tills vidare.

Den så kallade vägkorridoren för cykling och gång var ursprungligen tänkt att sträcka sig från Vörågatan till Inre hamnen. Nu kommer vägkorridoren att förkortas med Verkstadsgatans längd, åtminstone tills vidare.

I planerna ingår bland annat att öka trädplanteringarna, och att utveckla hållplatser så att man inte behöver kliva av bussen direkt ut på cykelbanan.

Smidigare trafikarrangemang

Även korsningarna kommer att höjas och man planerar att Sandögatan ska få förkörsrätt. I korsningen av Rådhusgatan skulle till exempel de som kommer från Rådhusgatan ha väjningsplikt.

– Biltrafiken går också smidigt när Sandögatan har förkörsrätt, säger kommunteknikens direktör Jukka Talvi.

Hietasaarenkatu Vaasassa kesällä 2023. Kaksi ihmistä kävelee katua pitkin.
Bildtext Man vill också göra busshållplatserna säkrare.
Bild: Sebastian Björklund / Yle

Sandögatans cykel- och gångvägskorridor är en del av en större helhet, där vägkorridoren i öst-västlig riktning sträcker sig från Vasklot till Korsholm i framtiden. I nord-sydlig riktning byggs kvalitetskorridoren från Gerby till Sunnanvik.

Budgeten måste krympa

Kostnadsuppskattningen för Sandögatans cykel- och gångkvalitetskorridor är cirka 1,8 miljoner euro. Projektet har beviljats nästan 900 000 euro i statligt stöd.

Kostnaderna måste fortfarande minskas med cirka 200 000 euro.

Talvi uppger att villkoret för att bevilja statligt stöd är att bygget följer nationella planeringsriktlinjer.

– Att bygga i centrum är dyrt. Däremot ökar säkerheten längs hela sträckan.

Höststädat på Sandögatan.
Bildtext Korsningen av Sandögatan och Skolhusgatan.
Bild: Yle/Kati Enkvist

Vasa stadsmiljönämnd diskuterade ärendet vid ett extra möte i måndags.

Efter omröstning beslutade nämnden att ärendet ska återremitteras för att ta reda på hur mycket kostnaderna skulle minska, om en den del av vägkorridoren som skulle gå i Vöråstan inte förverkligas i detta skede.

Dessutom ska utgifterna trimmas så att kostnadsberäkningen inte sväller mer än den korrigerade indexhöjningen.

Texten är en översättning och bearbetning av Yle Pohjanmaas text Vaasassa Hietasaarenkadun laatukäytävän kustannuksia on karsittava – Kaupunkiympäristölautakunta äänesti asian palauttamisesta käsittelyyn.

Diskussion om artikeln