Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Beslut om kritiserad flytt av Toini-specialklasserna skjuts fram – Svenska sektionens förtroendevalda vill höra föräldrarna

Uppdaterad 07.06.2023 17:10.
Ett stort skolhus. Huset kantas av skyddsstängsel.
Bildtext Enligt Helsingfors stads plan ska Toini-specialklasserna flytta till Åshöjden 2025.
Bild: Roy Maki-franti / Yle

Flytten av Toini-specialklasserna till Åshöjden i Helsingfors har kritiserats av föräldrarna. Svenska sektionens förtroendevalda vill i högre grad höra dem innan ett beslut tas.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade under tisdagens möte (6.6) att bordlägga ärendet om huruvida Toini-specialklasserna ska flytta från Zacharias Topeliusskolan till Åshöjden i Helsingfors.

Vårdnadshavarna har uttryckt oro över förslaget och säger att de inte hörts i processen.

Andrijana Pejić som är vice ordförande för Smågruppernas föräldraförening i Zacharias Topeliusskolan berättar att staden inte heller tagit FDUV:s utlåtanden i beaktande. FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland.

– Enligt konventionen för funktionsnedsatta ska representanter föra deras talan, säger hon.

Toini-klasserna utgörs av elever med funktionsvariation och undervisningen sker i smågrupper.

Föräldraföreningen kritisk på gårdslösning

Tidigare kritik som tagits upp är bland annat att kalkylerna som motiverar flytten är gjorda för barn med grava funktionshinder som behöver flera stora hjälpmedel. Detta skiljer sig från de behov som barn med autism eller utvecklingsstörning har, säger Pejić.

Brister med Åshöjdens skolgård har även lyfts då den är mindre och det finns öppna portar genom vilka barnen kan springa ut på gatan. Den omgivande trafiken och ljudet från Borgbacken kan i större grad utsätta barnen för fler auditiva intryck, tillägger hon.

– Många autistiska barn är sensoriskt överkänsliga och staden har föreslagit att det ska byggas kojor dit barnen kan gå för att lugna sig. Ska barnen verkligen trycka i kojor för att staden nu tar bort det som fungerar för barnen.

Nästa möte i augusti

Svenska sektionens ordförande, Nora Grotenfelt, SFP, berättar att de förtroendevalda vill ha tilläggsinformation som de hoppas på att få innan nästa möte i augusti.

– Vi förtroendevalda vill ha mer information om hur man kan skapa en fungerande lösning för Åshöjdens skolgård. Enligt stadens rutiner går man vanligtvis inte vidare med gårdsplaneringen förrän ett beslut har fattats, men vi kände att det det behövs mer klarhet i hur gården utformas, säger Grotenfelt.

De förtroendevalda lyfte även själva fram att de i högre grad vill ta del av föräldrarnas och föräldraföreningarnas uppfattning inför nästa möte, berättar hon.

Ett besked i rätt riktning enligt föräldraföreningen

Pejić är försiktigt positiv.

– Vi hoppas att det här kan utgöra en nystart av processen där staden tar elevernas rättigheter och behov i beaktande. Likaså hoppas vi att staden inkluderar den expertis och det kunnande som finns hos FDUV och personalen på Zacharias Topelius skolan.

Hon tillägger att föräldraföreningen förväntar sig en pedagogisk utredning av staden som visar på en lösning som är den bästa för barnen.

Enligt Helsingfors stad förslag skulle flytten ske i juni 2025 eftersom Zacharias Topeliusskolan ska renoveras.

Artikeln updaterades den 7.6 kl. 13.57 med en precisering av Grotenfelts citat och kl. 17.08 med Pejićs post i föräldraföreningen.

Diskussion om artikeln