Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad köper mark av Pohjolan Voima

Uppdaterad 06.06.2023 21:51.

Kristinestad köper ett ungefär 40 hektar stort område av Pohjolan Voima för en euro.

Området har använts för förvaring av flygaska och staden ska hyra ut området till det företaget Nordi Oy som enligt planen ska bygga en solpark på området.

Kristinestad planerar också att köpa den mark där Pohjolan Voima hade sitt kraftverk. Den affären är värd 300 000 euro och beslutas av stadsfullmäktige.

Relaterat

Nådendal köper markområde bredvid Nestes raffinaderiområde

Nådendals stad och Neste har kommit överens om ett markköp på drygt 20 hektar mark. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 1,9 miljoner euro.

Markköpet gäller Tupavuori-området som gränsar till Nestes raffinaderiområde.

Enligt stadsdirektör Laura Leppänen gör markaffären det möjligt att genomföra projekt för grön omställning. Vätgasutvecklingsföretaget Green North Energy har planerat att bygga en vätgasproduktionsanläggning i området.

Nådendals stadsstyrelse föreslås godkänna markaffären på måndagens möte.

Närpes stad köper bostadstomt i Kåtnäs

Behovet av nya bostadstomter, speciellt radhustomter är stort i Närpes. Nu föreslår stadsstyrelsen att staden ska köpa ett 1,7 hektar stort markområde i Kåtnäs för en summa på 58 000 euro.

I gällande detaljplan är det aktuella området planerat för småhus och fristående småhus.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Hans-Erik Lindqvist (SFP) är det viktigt att få fram fler detaljplanerade tomter i staden, inte minst med tanke på alla planerade industrietableringar i regionen.

– Det är viktigt för varje stad i utveckling, säger han.

Karleby köper mer mark för industri

Karleby köper ännu mer mark som ska användas för industrianläggningar eller fabriker.

Stadsstyrelsen tar på måndag kväll ställning till att köpa mark vid Kronoporten intill Riksväg 8 på gränsen mellan Karleby och Kronoby.

Det handlar om nästan 30 hektar som Karleby skulle betala 650 000 euro för.

Området ska bli industri- och fabriksområde för till exempel gruvdrift och vätgasprojekt. Karleby har tidigare köpt mark för nästan en miljon euro på området. Intresset bland investerare har ändå varit så stort att det nu behövs mer mark, skriver stadsgeodet Matti Kivistö i beredningen.

Fullmäktige har sista ordet i fråga om köpet.

Dalsbruks gästhamn.

Kimitoön vill köpa markområden för drygt 600 000 euro

Kimitoöns kommunstyrelse ska på måndag besluta om kommunen ska använda sin förköpsrätt i en tomtaffär som gäller mark i Dalsbruk med omnejd. Företaget Wärtsilä har sålt tomtmark som kommunen anser att är strategiskt viktig. Priset är drygt 600 000 euro.

– Vi har avgjort att tomtmarken behövs för den samhälleliga utvecklingen och vill därför garantera att kommunen äger den mark som berörs, säger kommundirektör Erika Strandberg. Det handlar om totalt 270 hektar mark på olika områden.

Till affären hör också mark i Lojo och Nurmijärvi, är den också viktig?

– Vi har ingen användning för den marken men har inte heller bestämt oss vad vi ska göra med den ännu, säger Strandberg.

Täktom skola, Hangö.

Täktom skola står tyst och tom – men under ytan sker det saker

Köpet ännu inte genomfört men planer finns.

en svart figur gjord av tyg och trä vinkar ut mot havet.

Försvarsministeriet uppmanar till eftertanke: ”Det är inte myndigheterna som säljer fastigheter till ryska köpare”

De ryska markköpen har ökat med 20 procent under fjolåret 2022. Vid Försvarsministeriet är man inte särskilt oroad, men uppmanar enskilda fastighetsägare till eftertanke.