Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad vill att polisen utreder osakligt bemötande i S:t Olofsskolan – läraren får inte fortsätta jobba vid skolan

Uppdaterad 08.06.2023 13:10.
En gul och brun skolbyggnad i tegel i fyra våningar med höstgula träd omkring.
Bild: Arash Matin / Yle

Åbo stad har blivit klar med utredningen som gäller en lärare, som påstås ha använt osakligt och grovt språk i S:t Olofsskolan. Staden meddelar i ett pressmeddelande att man kommer be polisen att undersöka ärendet.

Läraren är inte längre i Åbo stads tjänst under nästa läsår, meddelar staden.

”Utifrån utredningen tänker vi be polisen att undersöka ärendet. Av detta skall man inte dra slutsatsen att det skulle ha varit fråga om ett brott, utan denna bedömning sker under förundersökningen”, säger Timo Jalonen, direktör för fostran och undervisning i Åbo i pressmeddelandet.

Föräldern Petra Lindblad tycker att det är bra att polisen utreder händelsen.

– Det var såpass grova saker som eleverna har råkat ut för. Eftersom det handlar om minderåriga så är det klart att polisen utreder om det har hänt ett brott eller inte, säger Lindblad till Yle Åboland.

Föräldrarna har fått informationen om Åbo stads utredning via Wilma på onsdagsmorgonen. Då Yle Åboland ringer upp Petra Lindblad har hon ännu inte själv hunnit läsa meddelandet. Hon säger ändå att det känns helt bra att läraren på skolan inte fortsätter nästa läsår.

– Jag tänker speciellt på de elever som var utsatta och deras familjer. För dem är det nog jätteskönt att den här personen inte mera har ansvar för undervisning av minderåriga i den här skolan, säger Lindblad.

I utredningen har man hört före detta elever från skolan som har velat berätta om händelserna.

”Åbo stad har nolltolerans beträffande alla former av trakasserier och osakligt bemötande. Jag är ledsen att eleverna upplever att de inte har blivit hörda tillräckligt och på rätt sätt. Jag hoppas att situationen nu efter utredningen och de kommande åtgärderna lugnar ner sig och förtroendet återvänder till skolan”, säger serviceområdesdirektör Liliane Kjellman i pressmeddelandet.

Förälder hoppas på bättre kommunikation i fortsättningen

Både Liliane Kjellman och rektor Christer Karlsson har fått kritik för hur fallet har hanterats. Staden skriver i pressmeddelandet att man har misslyckats när det gäller kommunikationen mellan skolan och hemmen i det här fallet.

Kjellman säger till Yle Åboland att klagomål gällande lärarens språkbruk kommit till stadens kännedom redan under fjolåret. Saken behandlades internt på skolan, och därefter blev det en paus ända fram till i år, då klagomål åter dök upp.

– Det fanns oro över att ärendet möjligen inte har utretts ordentligt, och då fick vi gå tillbaka och utreda på nytt. Det är ju vår skyldighet, säger Kjellman.

Staden kommer nu att erbjuda mera utbildning för sin personal, så att alla i framtiden känner till de korrekta tillvägagångssätten.

Vad kan du som undervisningsdirektör göra bättre i framtiden?

– Det finns direktiv från stadens sida om hur den här processen ska ske. De har inte funnits på svenska, så det är klart att vi nu måste se till att allt finns översatt så att hela personalen vet om hur man bör agera. Jag ser att vi behöver koppla samman stadens interna dokument med de planer som finns på skolnivå om hur man utreder saker och ting. Alltid om det gäller trakasserier så måste den informationen omgående komma till mig också, säger Kjellman.

Petra Lindblad anser att det framför allt är rektorn som borde ta lärdom av det som skett. Hon hoppas på bättre kommunikation från skolan i fortsättningen.

– Det är tyvärr inte bara den här härvan som det är frågan om. Föräldrar har varit väldigt olyckliga över att om det har varit en brand i skolan så har man fått veta om det via medier. Så problemen i S:t Olofsskolan gäller inte endast den här ena läraren som har betett sig illa utan det har också varit annat som vi inte har fått höra om, säger Lindblad.

Kjellman litar på att liknande fall ska skötas på ett bättre sätt i framtiden.

– Vi går igenom processer internt inom staden, också rektorns agerande, och funderar på vad som gjordes och vad behöver åtgärdas för att sådant här inte ska kunna hända i fortsättningen.

Nya tag på hösten

Kjellman hoppas att sommaren utgör en välbehövlig paus för reflektion, så att höstterminen vid S:t Olofsskolan kan dra igång på ett mer positivt sätt.

– Där ska finnas en tydlig arbetsfördelning mellan biträdande rektor och rektor. Det ska finnas en tydlig arbetsfördelning om hur feedback hanteras, och om hur kommunikationen sköts till hemmen. Dessutom ska våra planer gällande trakasserier och mobbning ses över, säger Kjellman.

Artikeln uppdaterad 7.6.2023 klockan 14.42 med kommentar av Liliane Kjellman.

Artikeln uppdaterad 7.6.2023 klockan 11:16 med kommentar av föräldern Petra Lindblad.

Artikeln har stängts för kommentarer den 8.6.2023 klockan 13.