Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Högsta förvaltningsdomstolen går inte vidare med miljöorganisationernas stämning av staten

Skogsmaskin jobbar med att lyfta stockar.
Bildtext Miljöorganisationer anser att regeringen borde ha vidtagit ytterligare åtgärder för att råda bot på att markanvändningssektorn blivit en utsläppskälla snarare än en kolsänka.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Greenpeace och Finlands naturskyddsförbund krävde en ny beredning av regeringens klimatberättelse från i fjol, men Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len av­vi­sa­r be­sväret.

Fallet handlar om att Greenpeace och Finlands naturskyddsförbund anser att regeringen inte gjort tillräckligt för att uppnå klimatmålen. Mer specifikt tycker de att statsrådet i sin klimatårsberättelse från 2022 inte i tillräckligt hög grad beaktat uppgifterna om att markanvändningssektorn har blivit en utsläppskälla snarare än en kolsänka.

På grund av det här överklagade miljöföreningarna klimatårsberättelsen till högsta förvaltningsdomstolen och krävde en ny beredning av den.

Två skogsmaskiner arbetar i en granskog.

Miljöorganisationer drar staten inför rätta för klimatåtgärder

Kräver ny beredning av statsrådets klimatårsberättelse.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade på onsdagen att klimatbesvären inte kommer att prövas eftersom fallet inte innehåller överklagbara förvaltningsbeslut.

Högsta förvaltningsdomstolen: Klimatförändringen en ödesfråga

Högsta förvaltningsdomstolen motiverar sitt beslut med att markanvändningssektorns planeringssystem först lite innan klimatårsberättelsen gavs hade tagits in i klimatlagen, och regeringen hade börjat bedöma behovet av ytterligare åtgärder. Därför kan man inte sluta sig till att regeringen på ett lagstridigt sätt lät bli att följa målen och skyldigheterna i klimatlagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar ändå att klimatförändringen är en ödesfråga för mänskligheten och hotar nuvarande och kommande generationers livsvillkor på jorden om inte snabba och effektiva åtgärder vidtas.

Domstolen anser att det primära ansvaret att uppfylla de internationella målen ligger hos politikerna.

Beslutet gavs efter omröstning. Högsta förvaltningsdomstolens minoritet skulle ha prövat besvären.