Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Politikerna i Korsholm tar tag i Vasa hamnväg

Korsholm har låtit göra en egen utredning av de två alternativen söder om Stadsfjärden och man tog också med ett så kallat noll-alternativ i vilket ingen ny hamnväg byggs.

Samhällsbyggnadsurskottet föreslås inte ta ställning för något av alternativen under sitt möte på onsdag kväll.

De två vägalternativen konstateras dock skapa betydande nya möjligheter för utvecklingen av industrin, servicen och boendet. Vikby alternativet är det starkare av de två.

Noll-alternativet anses bäst bevara förutsättningarna för jord- och skogsbruket. Det alternativet är också bäst med tanke på acceptans bland lokalbefolkningen.

Relaterat

Porträttfoto på Patrik Hellman

Österbotten får pengar i budgetförslaget: ”Första konkreta goda nyheten”

Kasköbanans framtid ser ljusare ut, anser Patrik Hellman.

HS: Regeringens byggprojekt inleds tidigast nästa år

Också om regeringens planerade bygg- och reparationsprojekt påskyndas kommer de i gång tidigast nästa år, säger sannfinländska trafik- och kommunikationsministern Lulu Ranne till Helsingin Sanomat.

Statsminister Petteri Orpo uppgav förra veckan för tidningen Turun Sanomat att regeringen utreder om dess kommande investeringar i infrastruktur kunde genomföras med försnabbad tidtabell, för att underlätta den svåra situationen inom byggbranschen.

Bland annat finns förhoppningar om att slutföra den föregående regeringens vägprojekt så snabbt som möjligt. Dessutom kunde vägarbeten på stambanan inledas inom kort.

Enligt Ranne blir större satsningar, så som det så kallade entimmeståget till Åbo och flygbanan – en ny tågförbindelse till Helsingfors-Vanda flygplats – ändå aktuella först senare.

Korsholm föreslår tunnel eller broalternativ för hamnvägen

Ifall målet med hamnvägen är att minska på trafikmängderna i Vasa centrum så är tunnel- eller broalternativet att föredra. Det anser samhällsutskottet i Korsholm.

– Bro-alternativet är det dyraste, men vill man ha effekt ska man använda det, konstaterar utskottets ordförande Kenth Nedergård (SFP).

Konsekvensbedömningen som utskottet tog ställning till gällde de två alternativ för hamnvägen som skulle löpa genom markområden i Korsholm, det vill säga Fladan och Vikby-alternativen.

Av dessa två alternativ föredrar utskottet Vikby-alternativet, men man anser att det primära syftet med Vasa hamnväg är att minska på genomfartstrafiken via Vasa stadscentrum och det uppfylls inte i dessa två alternativ.

Illustrerande bild på en vätgasfabrik. Ett industriområde vid havet.

Gasledning och kustbana – vätgasen kan ge satsningar i infrastruktur i Kristinestad

Gasgrid planerar dra vätgasledning till Kristinestad.