Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristdemokraterna jämnstarka med Socialdemokraterna i svenskspråkiga Österbotten

 Sari Essayah tiedotustilaisuudessa eduskunnassa. Mukana myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman ja puoluesihteeri Elsi Juupaluoma.
Bildtext Kristdemokraternas Peter Östman och Sari Essayah är säkert nöjda med hur läget utvecklas i Österbotten.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

SFP är störst i Österbotten. Men Kristdemokraterna är populära bland de yngre generationerna och partiet är så gott som jämnstarkt med SDP. Det visar en undersökning om hur finlandssvenskarna röstade i riksdagsvalet.

Det handlar om den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern, som upprätthålls av Åbo Akademi, och den besvarades av 4 215 svenskspråkiga personer i åldern 18 till 85 år.

Rapporten visar att SFP alltjämt är det populäraste partiet i Svenskfinland. Partiet är störst i Österbotten och bland kvinnliga och äldre finlandssvenskar. SDP är det näst populäraste partiet bland finlandssvenskarna.

66 procent av finlandssvenskarna i Österbotten röstade på SFP i riksdagsvalet, medan siffran i till exempel Egentliga Finland är 61 procent och i Nyland 57 procent. Undersökningen är uppdelad i Österbotten, Egentliga Finland, Nyland, Åland och övriga Finland.

Anna-Maja Henriksson och Fredrik Guseff följer rösträkningen på SFP:s valvaka.
Bildtext Anna-Maja Henriksson och Fredrik Guseff följer rösträkningen på SFP:s valvaka.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Kristdemokraterna lika populära som SDP

Tittar man då närmare på Österbotten finns det ytterligare några aspekter som kan lyftas upp. SDP är på andra plats, precis som nationellt bland finlandssvenskarna.

– Men Kristdemokraterna ligger väldigt nära SDP i Österbotten, bara en procent bakom, säger Isak Vento, projektforskare på Institutet för samhällsforskning på Åbo Akademi.

Tio procent av finlandssvenskarna i Österbotten röstade på KD, medan motsvarande siffra i Nyland och i Egentliga Finland är en procent.

I Österbotten är också stödet för Vänsterförbundet jämförelsevis lågt, endast två procent. I Egentliga Finland var Vänsterförbundet rent av det näst mest populära partiet, säkerligen långt tack vare Li Andersson.

Ser man till åldersgrupperna är stödet för SFP cirka tio procentenheter högre i Österbotten i alla åldersgrupper jämfört med Svenskfinland totalt.

Äldre röstar inte på Kristdemokraterna

Och nu kommer vi till en intressant företeelse, som också tagits upp av Kyrkpressen.

– Stödet för KD i Österbotten är starkare bland de yngre väljargrupperna, för att sedan dala och vara lågt i de äldsta grupperna, säger Vento.

I gruppen 18 till 29 år är stödet för KD tolv procent, i gruppen 30-39 är siffran 17 procent och i gruppen 40-49 tillbaka på rolv procent. Efter det sjunker stödet till bara några enstaka procentenheter.

Men här bör understrykas att kurvan för KD ser likadan ut också på annat håll i Svenskfinland. Men där är motsvarande siffror nere på fyra, nio och fem procent.

Vento kan inte uttala sig om det handlar om en trend som redan pågått en längre stund eller om det är ett mer färskt fenomen.

Sett till kön röstade 70 procent av svenskspråkiga kvinnor i Österbotten på SFP, för männen var siffran 65. För Kristdemokraterna gäller det omvända; åtta procent av kvinnorna och tolv procent av männen.

– Men det här är ett fenomen som syns i hela Svenskfinland, inte bara i Österbotten, påpekar Vento.

Isak Vento, forskare på Institutet för samhällsforskning på Åbo Akademi.
Bildtext Isak Vento, forskare på Åbo Akademi.
Bild: Åbo Akademi

Tradition väger tungt

I undersökningen frågar man också vad som är viktigt för väljaren när hen väljer parti.

I Österbotten var det en större andel än i övriga regioner som angav att man ”alltid brukar rösta på partiet”. Det som också sticker ut är att en större andel har svarat att det är viktigt att partiets politik är till fördel för dem personligen.

En större andel anser också att det är viktigt att partiet har en bra ledare och att partiet samarbetar bra med övriga partier.

Ser man till hela Svenskfinland vill finlandssvenskarna ha en regering bestående av SFP, SDP, Samlingspartiet och De Gröna. I Österbotten vill man byta ut De Gröna mot KD.

Gemensamt för regionerna är att ingen vill se Sannfinländarna i regeringen.

I Österbotten röstar man på valdagen: 52 procent tog sig till valurnorna då. Motsvarande siffra i Nyland var 36 och i Egentliga Finland 28 procent.

Diskussion om artikeln