Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Så fort vattnet började stiga körde biståndsarbetet i gång: “En liten del i en enorm humanitär operation”

En soldat evakuerar människor och en hund från en översvämmad gata.
Bildtext En soldat hjälper till med evakueringsarbetet vid en översvämmad gata.
Bild: Aleksey / AFP

Översvämningarna från Kachovka-dammen i södra Ukraina tvingar tusentals människor från sina hem, men ur ett purt humanitärt perspektiv är den här krisen inte enorm.

I skrivande stund evakueras några tusentals invånare från den drabbade Chersonregionen i södra Ukraina. Förutom dem är uppskattningsvis 15 000–30 000 personer i riskzonen, säger Andreas von Weissenberg, chef för Europas regionala enhet för hälsa, katastrofer, klimat och kriser vid Röda korset.

– Om vi jämför med den stora bilden i Ukraina där 10–15 miljoner har flytt sina hem så är det här en ganska liten humanitär situation som sådan, säger von Weissenberg.

Kachovka-dammen kan däremot ha andra allvarliga aspekter, som till exempel militärpolitiska eller ekologiska.

Hur många som kommer att behöva humanitärt stöd just på grund av översvämningarna är ännu oklart. Mycket beror på hur vattenmassorna rör sig, säger von Weissenberg.

– Under de kommande dagarna klarnar hurdant stöd och hur lång operation just det här blir – som ändå är en liten del av en enorm, pågående humanitär operation, säger Andreas von Weissenberg.

De ryskockuperade områdena är ett frågetecken

Ukrainas Röda kors satte igång biståndsoperationen i samma stund som vattnet började stiga, säger Andreas von Weissenberg. De jobbar tätt ihop med de lokala myndigheterna.

Men en del av det drabbade området är ockuperat av Ryssland – och dit kanske hjälpen inte når.

Andreas von Weissenberg är chef för internationella katastrofhjälpen vid Finlands Röda Kors.
Bildtext Andreas von Weissenberg har arbetat med katastrofhjälp i över 15 år.
Bild: Eva Ekholm / Yle

– En del biståndsaktörer kan ha sporadiska möjligheter att gå in i de ryskockuperade områdena, men ingenting finns i system. En stor del av de drabbade eller de som är i stor risk att drabbas just nu finns i de här områdena, säger von Weissenberg.

Kommunikationen mellan invånarna, myndigheterna och biståndsorganisationerna är en viktig del för att biståndsoperationer ska lyckas.

– Vi jobbar mycket med att tidigt få ut information om hur och var människor kan hållas i säkerhet. Det är klart att det är utmanande att få den informationen att fungera i en krigszon, men det är definitivt målet, säger von Weissenberg.

En humanitär operation bland otaliga andra

Översvämningarna från Kachovka-dammen skiljer sig inte operativt från andra humanitära kriser, säger von Weissenberg.

– Det finns ett osäkerhetselement eftersom vattnet fortfarande stiger, men uppfattningen är att det kommer att börja sjunka inom en dag eller två. Osäkerheten är vi ändå vana vid från den humanitära situationen i Ukraina, säger von Weissenberg.

Programmet är inte längre tillgängligt
Några tusen människor har hittils evakuerats från områden nära Kachovka. - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

I de regioner som kontrolleras av Ukraina finns både stor kunskap och beredskap för att hantera krissituationer, säger von Weissenberg.

Landet har inget stort beredskapslager eftersom allt biståndsmaterial som kommer in i landet går till användning, men till exempel Röda korset försöker förutse vilken sorts material som kommer att behövas inom den närmaste framtiden.

Pågående stöd och snabba insatser

Hur långt biståndsarbetet blir i den översvämmade Chersonregionen är ännu öppet.

Finländarna har varit väldigt villiga att erbjuda olika sorts stöd för ukrainarna sedan anfallskrigets början, och det är delvis på grund av den här typen av insats som organisationer som Röda korset snabbt kan reagera när det sker kriser.

– Det stora stödet från finländarna är inte en självklarhet, det ger oss också resurser att kunna gå in med extra stöd för en sådan här situation, säger von Weissenberg.