Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lärarfacket om Sossenfallet i Åbo: ”Det finns ingen manual för vad man kan och inte kan säga som lärare”

Uppdaterad 08.06.2023 08:25.
gul och vit skolbyggnad
Bildtext Åbo stad har bett polisen utreda en lärares påstådda osakliga språkbruk vid S:t Olofsskolan. Arkivbild.
Bild: Arash Matin / Yle

Åbo stad har bett polisen utreda fallet där en lärare vid S:t Olofsskolan påstås ha använt osakligt och grovt språk i skolan. Enligt ombudsman Jens Mattfolk vid Finlands svenska lärarförbund har det blivit vanligare att lärares agerande utreds av polisen.

Ombudsman Jens Mattfolk vid Finlands svenska lärarförbund (FSL) säger att det per år sker ytterst få liknande fall i Svenskfinland, men att han upplever att det blivit vanligare att lärare blir föremål för förundersökningar och polisutredningar. Mattfolk tror att det här allmänt beror på att det skett någon form av samhällsutveckling.

– Jag har snart jobbat tio år vid FSL och om man jämför med hur det var när jag började jobba, så är det idag i viss mån vanligare att våra medlemmar kontaktar oss med anledning av att en vårdnadshavare vill eller tänker göra en polisanmälan, men vi har inte statistik på detta.

Mattfolk betonar att det är svårt att kommentera ett enskilt fall, men att Åbo stads beslut att utreda fallet och också be polisen utreda det låter som ett rimligt beslut.

– Om det finns en orsak att misstänka att ett brott kan ha skett så ska det göras en polisanmälan. Det är också vad vi i vissa fall uppmanar våra medlemmar till eftersom lärare har en skyldighet att göra en polisanmälan eller anmälan till barnskyddet i vissa fall, och samma ansvar har också arbetsgivaren och utbildningsanordnaren.

”Varje lärare måste själv klara av att bedöma vad som är okej”

I det aktuella fallet vid S:t Olofsskolan påstås en lärare ha använt osakligt och grovt språk. Enligt Mattfolk finns det lagstiftning och läroplaner som lärare och skolor ska följa, men det finns inte en specifik manual för vad en lärare får och inte får säga i skolan.

– Det är väldigt beklagligt om en lärare använder osakligt språk i skolan, men varje lärare måste själv klara av att bedöma vad som är okej och hålla sig till de gränser och den lagstiftning som finns, helt enkelt.

Kommer det här fallet leda till konsekvenser i skolorna?

– Det är svårt att säga vilka konsekvenser det här kan leda till, och vi i facket jobbar inte heller aktivt för att styra skolorna i större grad. Lärare har en pedagogisk frihet att ganska långt själva planera sin undervisning och hur den läggs upp, och den vill vi inte ändra på. Det är bäst att vänta på resultatet av polisens undersökning och så får Åbo stad fundera om det finns behov för eventuella konsekvensbedömningar.

Mattfolk understryker att lärarfackets roll i liknande fall går ut på att vara en samarbetspart som kan erbjuda stöd och utbildning för medlemmarna.

– Vi vill se oss som en part som bidrar till att lagstiftning, förordningar och styrdokument följs i skolorna och att det finns planer på hur man ska agera i liknande fall. Att det helt enkelt finns fungerande rutiner och att skolan är trygg för både elever och lärare, säger Mattfolk.