Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeås stora vårdbygge i gungning – välfärdsområdet godkänner inte hyran

En skissteckning över hur en social- och hälsovårdscentral med serviceboende och annat skulle se ut i Sjundeå. Ett lågt brunt byggnadskomplex med flera flyglar.
Bildtext Så här såg planerna för vårdbygget ut sommaren 2022 när huvudritningarna uppdaterades. Byggnadskomplexet ska inrymma vårdcentralen, tandvården, äldreboendeplatser och mycket annat.
Bild: Sjundeå kommun

Efter utdragna förhandlingar hade kommunen godkänt hyresavtalet. Då kom det fram att välfärdsområdet trots allt anser att hyran för de tyngre äldreboendeplatserna är för hög.

Det är oklart om Sjundeås stora vårdbygge alls blir av.

Tanken var att välfärdsområdet borde hyra in sig i den planerade stora social- och hälsovårdscentralen i Sjundeå centrum. Men välfärdsområdet kan i alla fall ännu inte acceptera hyran som enligt dem blir för hög.

Välfärdsområdet drar i handbromsen

Sjundeå kommun har planerat sitt nya ”sotecampus” i flera år. Kommunen håller redan på att upphandla bygget. Som resultat fanns ett entreprenadanbud på bordet.

Kommunstyrelsen i Sjundeå diskuterade läget i måndags (5.6) och kom fram till att upphandlingen måste avbrytas om Västra Nylands välfärdsområde inte före midsommar godkänner hyresavtalet. Det lär inte ske.

Förhandlingarna med välfärdsområdet har dragit ut på tiden men Sjundeå kommun trodde att man var överens, förklarar kommundirektören i Sjundeå Juha-Pekka Isotupa i ett mejl.

Portättbild på Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.
Bildtext Kommundirektören Juha-Pekka Isotupa tror att servicen skulle fungera bättre i ett nytt vårdcentrum i Sjundeå.
Bild: Petteri Juuti / Yle

”Kommunen hade för sin del redan godkänt ett långt hyresavtal som förhandlats fram i samarbete med tjänstemän på välfärdsområdets fastighetsförvaltning. Men efteråt kom det fram att hyran för tyngre vårdplatser, så kallat resurserat serviceboende, för äldre trots allt är för hög för enheten för äldreservice inom välfärdsområdet”, skriver Isotupa.

Det minst sagt obekväma läget bekräftas vid välfärdsområdet av Markus Syrjänen som bär titeln direktör för koncerntjänsterna.

”Västra Nylands välfärdsområde kan inte på ekonomiska grunder förbinda sig till projektet eftersom hyresnivån som baserar sig på entreprenadanbudet blir för hög för att producera boendeservice för äldre”, skriver Syrjänen.

Välfärdsområdet: Beslut kan tas när hela servicestrategin är spikad

Slutsatsen blir att miljonbygget inte kan komma igång enligt planerad tidtabell. Det är därmed än så länge oklart om Sjundeås vårdinvestering över huvudtaget blir av.

Sjundeå hälsovårdscentral
Bildtext Hälsovårdscentralen i Sjundeå. Här finns också en så kallad bäddavdelning och boendeplatser. Det planerade nya vårdcentrumet skulle inhysa mycket mer, ja, allt inom social- och hälsovården i Sjundeå.
Bild: Yle/Minna Almark

Däremot kan man inte säga att loppet är kört.

Välfärdsområdet har nu endast tagit ställning till det entreprenadanbud som Sjundeå hade fått, understryker Markus Syrjänen på välfärdsområdet.

Slutliga beslut om servicenätet fattas inte förrän välfärdsområdet har godkänt sin servicestrategi som i praktiken är en helhetsplan för vilken service som produceras, hur den produceras och var den produceras.

Avsikten har varit att välfärdsområdets fullmäktige kan godkänna strategin hösten 2023.

Kommundirektören: Det här är en vettig plan

Kommundirektören Juha-Pekka Isotupa betonar att vårdbygget på sikt skulle ge just sådana fördelar som nu behövs inom den krisande vården i Finland.

Isotupa ser det också som en fördel och en trygghet att vårdfastigheterna ägs av kommuner som inte eftersträvar vinst.

SDP: Hur ska det gå för servicen i Sjundeå?

Socialdemokraterna i Sjundeå befarade i ett ställningstagande på tisdagen (6.6) att hela vårdbygget är hotat på grund av de stora sparkrav som finns inom vården och också inom Västra Nylands välfärdsområde.

”Det är svårt att producera service utan lämpliga lokaler. Närservicen är för många Sjundeåbor en fråga om liv och död”, skriver Arja Alho i socialdemokraternas uttalande.

Arja Alho päätoimittaja ydin lehti.
Bildtext Arja Alho är socialdemokrat. Partiet är inte ledande i Sjundeåpolitiken utan kommer på tredje plats efter Samlingspartiet och SFP.
Bild: Jouni Immonen / Yle

”Grannkommunerna kan inte ta hand om fler klienter. Den digitala servicen kan inte heller täcka alla behov, utan det behövs flera par händer”, skriver Alho.

Sjundeåsossarna oroar sig alltså över att Sjundeåborna mister sin närservice som har fungerat bättre än på många andra håll. De påminner också om att Sjundeå är den enda kommunen i Nyland som inte har någon representant i välfärdsområdets fullmäktige.

Allt under samma tak för 22 miljoner euro

Sjundeå kommun har i över fem års tid planerat ett stort nybygge mitt i centrum där all service inom vården finns under samma tak.

Priset för bygget har uppskattats till 22 miljoner euro. Det är en enormt stor investering för en liten kommun.

Men för att få bygga vårdcentrumet måste kommunen och välfärdsområdet vara på samma linje. Det behövs en överenskommelse där välfärdsområdet för en lång tid lovar hyra in sig i de nya lokalerna som kommunen låter bygga.

Kommunen uppger att de har slipat vårdcentrumsplanerna enligt välfärdsområdets önskemål.

Kommunen har också fått löfte om statligt Ara-stöd för bygget.

Det är oklart hur vården för Sjundeåborna ordnas om bygget inte blir av. I dagens läge har kommunen olika fastigheter för olika delar av vården. Om vården i dem ska fortsätta, behövs det hur som helst ett avtal med välfärdsområdet. Något sådant avtal finns inte och det har heller inte i offentligheten varit tal om fortsatt vård i de nuvarande fastigheterna som enligt kommunen är både gamla och oändamålsenliga.

I grannkommunen Kyrkslätt finns en ny stor vårdcentral. Sjundeås övriga grannkommuner är Lojo och lilla Ingå där man funderar på vilka lokaler vården behöver och kan få använda i framtiden.

Med den nya vårdcentralen hoppades kommunen kunna effektivera och modernisera social- och hälsovården.

Här kan du läsa om vad som tidigare hänt under processens gång:

Sjundeå svenska skola och Sjundeå hvc

Vårdbygget i Sjundeå tar ett steg tillbaka – planen måste göras om

Välfärdsområdet: För många platser för resurserat boende.

Sjundeå svenska skola och Sjundeå hvc

Sjundeås vårdbygge växer och blir över 11 miljoner dyrare än planerat

Kommunstyrelsen står i tur att godkänna investeringen.

Diskussion om artikeln