Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö hamnbolag vill krossa betong i Koverhar – oroade grannar kräver striktare kontroll

Uppdaterad 09.06.2023 05:19.
Koverhar hamn där det bland annat lagras skrot.
Bildtext En grupp människor som bor i närheten av Koverhar hamn i Lappvik, Hangö, vill inte att hamnbolaget ska få förvara och hantera asfalt-och betongavfall i hamnen, åtminstone inte så som det färska miljötillståndet tillåter.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Hangö hamn Ab stöter på patrull i fråga om en del av sitt färska miljötillstånd. Ett besvär har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol över regionförvaltningsverkets beslut att bevilja miljötillstånd.

Det var i början av året som Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) beviljade Hangö hamn ett miljötillstånd. Tillståndet gör det möjligt att hantera asfalt- och betongavfall i Koverhar.

Materialet härstammar från fältområden som förnyas i Västra och Yttre hamnen och det skulle förvaras i Koverhar för att sedan krossas och användas då nya planer byggs på hamnområdet i Koverhar. Själva krossningen skulle ta ungefär en vecka och hanteringen skulle ske vintertid för att inte störa den närmaste omgivningen.

Folk i närheten vill förbjuda eller åtminstone begränsa hanteringen

Besväret som lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol kommer från ett tiotal fastighetsägare i närheten av hamnområdet.

I första hand vill besvärsställarna att förvaltningsdomstolen upphäver regionförvaltningsverkets beslut. Om det inte går, vill de att miljötillståndet upphävs och att det returneras till regionförvaltningsverket för ny behandling.

Om inte heller det här går för sig, vill personerna som anfört besvär i alla fall att Vasa förvaltningsdomstol ändrar miljötillståndet så att krossningsverksamheten flyttas bort från strandområdet. Avfall som dammar ska inte få placeras på hamnområdet och strandområdet.

Besvärsställarna vill att jordmånen skyddas genom att dagvatten tas till vara och genom att ytbelägga området om förvaltningsdomstolen beslutar att ändra tillståndet på det här tredje sättet.

De vill också att arbeten som orsakar buller och damm ska göras inne i hallar med tillräcklig ljudisolering.

Dessutom vill de försäkra sig om att verksamheten i Koverhar hamn inte smutsar ner grundvattnet.

Miljönämnden tycker tillståndet motsvarar stadens önskemål

Vasa förvaltningsdomstol har bett Hangö stad säga vad de tänker om besväret. Saken var uppe i miljönämnden i början av juni.

Miljönämnden anser att regionförvaltningsverket huvudsakligen har beaktat det som miljönämnden förde fram i sitt utlåtande sommaren 2022, det vill säga innan hamnen fick det miljölov som grannarna nu har överklagat.

Miljönämnden anser ändå att bestämmelserna för att förhindra damm och nedskräpning gärna får preciseras. I praktiken handlar det då om att beskriva och slå fast vilka konkreta åtgärder som förhindrar eventuella olägenheter.

Hangö hamn Ab har i en annan process som gäller miljötillståndet för verksamheten i Koverhar hamn själv anlitat juridisk hjälp för att kunna hantera olika slags material på området.

Diskussion om artikeln