Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Medborgarskap i limbo: Hans Raab kämpar för att bevisa sin finska identitet

Uppdaterad 14.06.2023 13:04.
Militärporträtt av Hans Raab.
Bildtext Hans Raab gjorde militärtjänst i Finland i mitten på 1970-talet.
Bild: Privat

1961 blev Hans Raab finsk medborgare. När han nyligen ansökte om ett nytt pass fick han ett överraskande besked: 60 år senare måste han bevisa sitt medborgarskap.

Hans Raab föds i Helsingfors i december 1953. Mamman var från Grankulla, pappan var en tysk medborgare.

- Jag var ett ”Olympiabarn”, drar sig Hans till minnes.

Fadern kom nämligen till Helsingfors för att rapportera om sommar-OS 1952 och kärleken höll honom kvar i Finland.

Åren gick och pappan blev läkare. Men för att jobba som kommunalläkare i Finland på den tiden krävdes finskt medborgarskap.

Familjen Raab på sitt sommarställe i Kabböle på ca 1960.
Bildtext Hans som barn tillsammans med föräldrarna på Sondarö utanför Kabböle.
Bild: Privat

Dubbelt medborgarskap

Och så blev det. I samma veva blev både Hans och hans bror finska medborgare eftersom de var minderåriga. Enligt tysk lag var han också tysk medborgare; Hans Raab hade med andra ord dubbelt medborgarskap från 1961.

Det var aldrig aktuellt att avsäga sig det tyska medborgarskapet. Enligt Raab var fadern inte ens medveten om att pojken automatiskt behöll sitt tyska medborgarskap.

Livet gick vidare.

Familjen Raab bor under 60- och 70-talet på olika håll i Finland, bland annat i Malax, Vasa, Sjundeå och Jakobstad, samt i Helsingfors där Hans inleder sin skolgång.

Senare - under 70-talet - studerar Hans Raab på Åbo Akademi. Vid 28 års ålder avlägger han en filosofie magisterexamen i Åbo. Han hinner före det också göra sin värnplikt i Finland.

- Jag gjorde medvetet militärtjänsten på finska i Kuuskajaskari och på Gyltö för att stärka finskan och min finländska identitet, berättar Raab.

Militärer i Kuuskajaskari i början på 1970-talet.
Bildtext Stugfoto från militärtjänstgöringen i Kuuskajaskari. Hans Raab är andra från vänster sittande på bänken med händerna på knät.
Bild: Privat

Under alla dessa år har han också rösträtt i Finland, en rättighet som han utnyttjar fullt ut. Senast i riksdagsvalet i april i år.

Under många år använder Hans Raab ett tyskt pass; han har ju dubbelt medborgarskap. Och särskilt före Finlands inträde i EU är det praktiskt. Dessutom jobbar han i Tyskland i flera decennier.

Men så händer något.

Passproblem

Under en semesterresa i Norge 2021 tappar Hans sitt tyska pass. Det är pandemitider och den tyska byråkratins kvarnar mal långsamt.

- Då kom jag ju på att jag är finländare!

Sagt och gjort. Hans Raab ansöker om ett pass på Finlands ambassad i Stockholm, eftersom han numera bor i Östhammar i Sverige.

Raab får sitt pass och allt är frid och fröjd.

- Men sen kommer de på att det är någonting fel med det här, berättar Hans Raab.

Problemet tycks vara det dubbla medborgarskapet. De finska myndigheterna meddelar via Migrationsverket (Migri) i april i år att Hans Raab inte kommer att få ett finskt pass nästa gång han ansöker om ett sådant.

- Är jag alltså inte längre finsk medborgare, frågar sig Hans Raab.

Finskt pass utfärdat till Hans Raab 1976.
Bildtext Finskt pass utfärdat till Hans Raab 1976.
Bild: Privat

I beslutet från Migri står det att han än så länge räknas som finsk medborgare. I Finland ska han också räknas som tysk medborgare. Men han kommer ändå inte att beviljas ett finskt pass nästa gång han ansöker.

Migri kräver redogörelse

Migri kräver att Hans Raab ska lämna in ett intyg utfärdat av de tyska myndigheterna över att han inte har förlorat sitt tyska medborgarskap när han blev finsk medborgare år 1961. Men han förstår inte varför och hur det ska gå till rent praktiskt.

- Det finns inget intyg hos tyska myndigheter om att jag inte förlorat mitt tyska medborgarskap eftersom jag aldrig gjort det och har aldrig varit i kontakt med dem angående mitt medborgarskap - har ju alltid varit tysk, säger Raab bestämt.

Den här processen som började redan i november 2021 i samband med att han fick sitt nuvarande pass via ambassaden i Stockholm börjar bli något av ett hjärnspöke:

- Det är oförklarligt att den finska staten ska ta ifrån mig mitt finska pass efter alla dessa år. Jag blir upprörd av att tala om det här; om någon är finländare så är det jag. Mina barn är också uppfostrade till det.

Hans Raab till höger på bilden gör skämtsamt honnör i slutet av militärtjänsten 1975 på Gyltö.
Bildtext Hans Raab gör skämtsamt honnör. Bilden från Gyltö i slutet av militärtjänsten 1975.
Bild: Privat

Byråkratisk labyrint

Hans Raab känner något av förtvivlan när han kommunicerar med Migri. Han upplever det som att han anmodas göra än det ena och än det andra utan att det egentligen har att göra med det som saken handlar om: hans finska medborgarskap.

Till saken hör att hans bror också har dubbelt medborgarskap utan att ha haft motsvarande problem.

Han uppmanar dessutom Migri att ringa honom och reda ut det hela om något förblir oklart. Inget samtal kommer.

Den springande punkten i den process som Hans Raab har gått igenom under våren tycks handla om tillräcklig anknytning till Finland. Samtidigt har Migri i sitt beslut konstaterat att det inte finns en tillförlitlig redogörelse huruvida Hans Raab förlorat eller behållit sitt tyska medborgarskap när han blev finsk medborgare 1961.

Vändning

I maj dimper det ner ett brev hemma hos Hans Raab i Östhammar i Sverige. Avsändare är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Han får följande besked:

Vi har gjort en anteckning i befolkningsdatasystemet om att du behöll ditt finska medborgarskap då du fyllde 22 år.

Det finns anteckningar i befolkningsdatasystemet om att du också har andra medborgarskap, men eftersom du har tillräcklig anknytning till Finland har du inte förlorat ditt finska medborgarskap.

Trots glädjen över beskedet att han behåller sitt finska medborgarskap är Hans Raab missnöjd. Han vill ha en bättre och tydligare förklaring till denna smått surrealistiska process.

Porträtt av Hans Raab.
Bildtext Hans Raab idag.
Bild: Privat

I början på juni ringer han till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att få klarhet i frågan.

Han får beskedet att de inte kan svara på vad som satt igång den här ruljangsen; de har i april fått besked av Migri att Hans Raab behåller sitt finska medborgarskap. Det finns nu registrerat i befolkningsdatasystemet.

Men samtidigt får han höra att det är möjligt att vara finsk medborgare utan att ha ett finskt pass och hänvisas till Migri.

Vad är det som gäller?

Hans Raab ringer till Migri och ber att någon som är insatt i hans fall tar kontakt med honom direkt.

Han får då det något överraskande beskedet att Migri inte kan ringa till ett nummer utanför Finland. Istället uppmanas han att kommunicera via mejl som tidigare.

Efter samtalet skriver han ännu ett mejl till Migri för att få klarhet i den fråga som pinat honom i ett och ett halvt års tid:

Betyder nu detta att jag är finländare och får ett nytt pass när det jag nu har går ut om några år? I motsats till det som står i er skrivelse från Migrationsverket (12.4)?

Eller att jag är finsk medborgare, men blir utan pass?

Mycket förvirrande.

Svaret från Migri kommer omedelbart:

Du ska än så länge räknas som finsk och tysk medborgare. Men nästa gång du ansöker om ett finskt pass du måste lämna in ett intyg utfärdat av myndigheterna i Tyskland om att du har behållit ditt tyska medborgarskap vid förvärv av finskt medborgarskap.

Tyskt pass utfärdat till Hans Raab.
Bildtext Tyskt pass utfärdat till Hans Raab som gällde fram till 2015.
Bild: Privat

Hans Raab sänder omedelbart bilder till Migri på sina tyska pass och undrar om han kan ha dem utan att vara tysk medborgare. Och tillägger:

- Det här börjar likna en mycket dålig fars!