Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Smedsby bildningscampus i Korsholm går framåt

Byggandet av Smedsby bildningscampus i Korsholm har fördröjts på grund av besvär som sedan drogs tillbaka, men nu ska ett entreprenörsavtal med Lujatalo skrivas under så snabbt som möjligt, antingen den här veckan eller nästa.

Enligt samhällsbyggnadsutskottets ordförande Kenth Nedergård från SFP kan man i så fall komma igång med markarbetet ännu under sommaren.

Tanken är fortfarande att bygget skulle vara klart till skolstart om två år.

Relaterat

Skolgatans underfartsbro.

Trafikstockningar förväntas på Skolgatan i Åbo då rivningen av den gamla underfartsbron inleds

Också Bangårdsgatan lider av trängsel, när arbetet för att förbättra bangården sprider sig till gatuområdet.

Brungrå betongbyggnad i solsken.

Skolgatans daghem i Åbo flyttar till tillfälliga lokaler

Daghemmen Skolgatan 10 och Skolgatan 12 som finns i Rosenkvarteret flyttar till tillfälliga lokaler då byggnadsarbete inleds i kvarteret. Daghemmens verksamhet fortsätter under den tid som bygget pågår i Herttuankulma och i Hallis.

Vörå bygger nytt daghem – efter 2030

Småbarnspedagogiken i Vörå centrum har utrymmesbrist. Under hösten har man startat en ny grupp med fokus på utomhuspedagogik för att minska på trycket på lokalerna.

Nu har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag där man går in för en lösning med baracker fram till år 2030. Efter det vill man bygga ett helt nytt daghem som skulle ersätta nuvarande daghem och byggnader i centrum.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet ikväll och förslaget är att man gör upp en projektplan för det nya daghemmet.

Telegrammet uppdaterat 19.9.2023 kl 10:32. Kommunstyrelsen fattade beslut helt i enlighet med beredningen.