Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kampen mot invasiva arter fortsätter i Jakobstadsregionen – och alla kan hjälpa till

Grupp med människor står i en trädgård.
Bildtext Carolina Silva, Jennie Wikström, Sofia Sandström, Karin Björkgård, Annika Möller-Nilsson, Jonas Österlund och Trond Kvitvik vill sprida information om de invasiva arterna.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Kommunerna i Jakobstadsregionen gör gemensam sak för att bekämpa bland annat blomsterlupinen och jättebalsaminen. Växtavfallet kommer att samlas in och bli till biogas.

Under slutet av juni och början av juli kommer sommararbetare utrustade med eltrimmers att slå ner bestånd av blomsterlupin och jättebalsamin i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.

– Det handlar om att bekämpa arter som hotar vår biodiversitet, berättar Carolina Silva, projektledare i Jakobstad.

Invasiva arter tar upp och trycker ut den inhemska floran. Det här kan ha följder för hela ekosystemet. De inhemska arterna kan vara den enda födan för en viss insekt, som i sin tur kan vara den enda födan för något djur högre upp i näringskedjan och så vidare.

– Det kan ha mångsidiga konsekvenser, säger Jonas Österlund, miljöinspektör i Larsmo och Pedersöre.

Lupiner vid en vägkant.
Bildtext ”Låt dig inte luras av deras skönhet”, säger Carolina Silva, projektledare i Jakobstad.
Bild: Riikka Pennanen / Yle

Fokus på särskilt hotade områden

Bekämpningsarbetet är en del i ett projekt som startade 2021 och pågår till 2024. Under den första fasen har man kartlagt var bestånden finns; nu går man in i den praktiska delen.

Projektet fokuserar främst på blomsterlupinen och jättebalsaminen, men även till exempel parkslide och vresros räknas till de invasiva arterna.

Att helt utrota de invasiva arterna är inte realistiskt. I stället satsar man på att begränsa deras område.

– Vårt mål är först och främst att försöka bevara sådana områden som är särskilt hotade, till exempel rekreationsområden och längs med vattendrag och andra vårdbiotoper, berättar Sofia Sandström, projektledare i Pedersöre.

Växtavfallet blir till biogas

De blombestånd som trimmas ner kommer att samlas ihop och föras till containrar som har placerats i varje kommun. I alla kommuner finns också så kallade ”solotalkoområden”, där vanliga kommuninvånare kan hjälpa till att bekämpa de invasiva arterna.

Man kan också slå ner blombestånd på sin egen gård eller längs vägen och sedan föra till någon av containrarna. Eftersom växtavfallet sedan kommer att föras till biogasanläggningen i Jeppo är det viktigt att det inte finns någon plast bland växterna.

Någon egentlig tävling mellan kommunerna om vem som bekämpar de invasiva arterna bäst blir det inte.

– Alla gör förhoppningsvis ett bra jobb, men lite inofficiell tävling kan man väl ha. Kanske någon får en extra bulle på avslutningsmötet i augusti, säger Österlund.

Mer information om projektet hittas på respektive kommuns webbsida. Tisdagen den 13 juni klockan 16.30 ordnas ett informationsmöte om projektet i Jakobstads bibliotek.

Diskussion om artikeln