Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland får varning av EU – vi är för dåliga på att sortera plast och bioavfall

En överfull soptunna i förgrunden, i bakgrunden fler soptunnor.
Bildtext Finland behöver bli bättre på att återvinna. Det slår EU-kommissionen fast i en färsk rapport.
Bild: Jerome Cid / Alamy / All Over Press

Totalt 18 EU-länder lever inte upp till EU:s återvinningsmål. Finland behöver öka återvinningen av kommunalt avfall och minska på mängden plastavfall och avfall som bränns upp för energi.

Målet är att 55 procent av det kommunala avfallet, det vill säga sopor som genereras i hem, skolor och kontor, ska återvinnas år 2025. Finland och 17 andra länder hotar missa målet och får nu en varning från EU-kommissionen.

I Finland har återvinningsgraden legat kring cirka 40 procent under det senaste decenniet, samtidigt som mängden kommunalt avfall har ökat.

Finland får också kritik för att en för liten andel av plastförpackningarna återvinns. Målet är att hälften av plastförpackningarna ska återvinnas, men i Finland återvinns bara ungefär en fjärdedel.

– Finland är bra på vissa saker inom avfallshantering, men det är nog känt att vi inte har lyckats särskilt bra med återvinningen av bioavfall och plast, säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare på Natur och Miljö.

Få länder uppnår målen

Det är endast nio EU-länder som ser ut att nå återvinningsmålen till år 2025, enligt en pinfärsk EU-rapport. Däribland finns till exempel Danmark, Italien och Tyskland.

– Det var överraskande för mig att Tyskland, Italien, Österrike och Beneluxländerna är bättre på återvinning än Finland som allmänt anses vara ganska bra på att ta hand om sitt skräp, säger Sederholm.

Åtta länder inklusive Finland når en del av målen, men tio länder når inte något av EU:s uppställda återvinningsmål.

Karta över EU-länder.
Bildtext De gröna länderna är länder som ser ut att nå EU:s återvinningsmål, de gula länderna ser ut att nå en del av EU:s mål och de röda ser ut att inte nå några mål alls.
Bild: Yle / Mapcreator.io

Dessutom kommer återvinningsmålen fortsätta stiga.

År 2030 är målet att 65 procent av det kommunala avfallet ska sorteras och målet stiger ytterligare till 65 procent år 2035.

Fungerande pantsystem

Men det finns också goda nyheter. Finland har till exempel minskat mängden avfall som hamnar på soptippen och nått det övergripande målet för återvinning av förpackningar.

Finland får också beröm för sitt pantsystem av flaskor och burkar och lyfts fram som ett gott exempel som andra EU-länder kunde följa.

Läskedrycker på rad i ett snabbköp
Bildtext Finlands pantsystem lyfts upp som ett välfungerande exempel som fler länder borde följa. Trots att systemet inte är obligatoriskt pantas majoriteten av burkar och flaskor.
Bild: Yle / Ester von Weissenberg och Ella Henrichson

Kommissionen föreslår en rad åtgärder som Finland bör genomföra för att öka återvinningsgraden. Det behövs göra förbättringar för att samla in och återvinna framför allt bioavfall och plast.

Sederholm lyfter fram att det borde finnas fler återvinningskärl för plastförpackningar som är lättillgängliga och att fler hushåll borde till exempel börja kompostera.

– Det är många som inte känner till att om du komposterar kan du förlänga fristen för tömningen av ditt blandavfall. Om du har en egen hushållskompost räcker det om du tömmer blandavfallet var fjärde vecka istället för varje eller varannan vecka. Då sparar du pengar på avgiften på avfallshämtningen, säger Sederholm.

Ett annat förslag är att införa en viktbaserad avfallsavgift, berättar Sederholm.

– Det skulle kunna vara möjligt med dagens teknik. Att man skulle införa sensorer i avfallskärl och att du betalar din avfallsavgift utifrån vad avfallet väger.

Andra förslag är att beskatta avfallsförbränning och att förhindra byggande av nya anläggningar där avfall förbränns.

Pandemin och kriget påverkar

Enligt Miljöministeriet har coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkat avfallshanteringen i Finland.

Under pandemin ökade andelen kommunalt avfall och en större del av avfallet har gått till förbränning i stället för att återvinnas.

Rysslands anfallskrig ledde till en energikris som stoppade importen av virke från Ryssland, vilket ledde till att avfall användes i högre grad som råvara för energiprodutkion inom industrin.

I den färska EU-rapporten som publicerades under torsdagen syns ännu inte effekterna av den nya avfallslagen som trädde i kraft år 2021 i Finland.

– Under de senaste åren har ansträngningar gjorts för att förenkla återvinningen för privatpersoner och hushåll. Jag tror Finland tekniskt har goda förutsättningar att nå återvinningsmålen. Utmaningen ligger i att få ut informationen om varför det är viktigt att sortera avfallet och att vi ser till att återvinningen är lätt för människor. Så fort det blir komplicerat eller besvärligt gör inte många människor det, säger Sederholm.