Hoppa till huvudinnehåll

Politik

”Anna-Maja Henriksson kan ha målat in sig i ett hörn” – Mikko Majander analyserar vilken makt SFP har just nu

Närbild av Anna-Maja Henriksson som tittar åt sidan.
Bildtext Anna-Maja Henrikssons uttalande om att SFP inte kommer medverka i en regering som gör ”sannfinländsk politik” är svårt att tyda i nuläget, uppger analytiker.
Bild: Seppo Samuli / Lehtikuva

Vågmästarrollen är överdriven och småpartier kan inte diktera vad de stora partierna ska göra. Det säger Mikko Majander vid Tankesmedjan Magma.

Mikko Majander, docent i politisk historia och samhällsanalytiker vid Tankesmedjan Magma, har forskat i svenskspråkigas väljarbeteende med en utomståendes ögon.

Majander ser större risker för SFP i att gå med i en högerkoalition än i att stanna utanför.

– Alla opinionsundersökningar visar att det svenskspråkiga Finland hellre önskar sig ett samarbete över blockgränsen än ett högersamarbete, säger Majander.

Docent Mikko Majander har piblicerat en ny rapport för tankesmedjan magma med rubriken "Är Sverige en förebild för Finland? "
Bildtext Mikko Majander, samhällsanalytiker vid Tankesmedjan Magma anser att SFP:s så kallade vågmästarroll mellan en högerkoalition och en blåröd regering har överdrivits.
Bild: Magma

Enligt honom har diskussionen om SFP:s vågmästarroll fått överdrivna proportioner. Partiets storlek sätter gränser för vad man kan kräva.

– Ett litet parti har alltid begränsad makt. Fast de kan vara i en nyckelställning i ett hänseende. Men man måste komma ihåg att med tio mandat kan man inte bestämma regeringsbasen.

Hur mycket makt har SFP på riktigt?

Mikko Majander beskriver SFP:s position som ”negativ makt”, det vill säga makten att säga nej.

– Partiets dilemma är att man nu har vetorätt för en högerkonservativ koalition, men inte tillräcklig politisk styrka att tvinga fram alternativet, säger Majander.

Partiets farhågor om att falla mellan stolarna mellan de två regeringsalternativen är trots allt realistiska, anser Majander.

– Alla vet att SFP skulle passa väl i blåröd regering, men det är upp till Samlingspartiet och Socialdemokraterna. Det är inte upp till SFP.

Ska Sannfinländarna sitta i en regering som inte motsvarar deras intressen alls? Det är omöjligt

Mikko Majander

Risken finns att partiet splittras, inte bara regionalt sett utan också könsmässigt. Magmas opinionsundersökningar visar att speciellt kvinnor lutar mer åt vänster än män.

En högerkonservativ regering skulle skrämma liberala väljare i södra Finland. Om man ser på valkretsarna kan faran vara speciellt stor i Åboland där marginalen för att hålla kvar det enda mandatet är liten, säger Majander.

Det här vill Svenskfinland

”Omöjligt att det inte skulle bli sannfinländsk politik”

Anna-Maja Henriksson kan eventuellt ha målat in sig i ett hörn när hon sa att SFP inte kommer att medverka i en regering som gör ”sannfinländsk politik”.

– På sätt och vis var det en klok formulering, men nu är det mycket svårt att se vad det egentligen betyder. Ska Sannfinländarna sitta i en regering som inte motsvarar deras intressen alls? Det är omöjligt, säger Majander.

Majander ser dessutom farhågorna om svenskans ställning som överdrivna, även om det är lättast att värna om språket från regeringsposition.

– Tvåspråkigheten är en fråga av lägre rang för Sannfinländarna som prioriterar kampen mot invandringen och ”flerspråkigheten”.

Majander tycker att Sannfinländarnas ordförande Riikka Purras uttalanden signalerar en hård attityd mot SFP.

– Det finns en viss vilja att visa SFP sin plats även om det blir en fyrpartiregering i framtiden. ”Ni är under fem procent och vi är ett 20 procents parti”. Den där attityden finns kvar, säger Majander.

Enligt Majander är det en dålig signal att regeringsförhandlingarna redan pågått i två månader. Han är skeptisk till att slutresultatet blir hållbart.

– Samlingspartiet har satt sin prestige bakom det här alternativet. Det måste komma ett resultat. Priset blir hela tiden högre att söka ett alternativ med till exempel Socialdemokraterna.