Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ungdomsföreningarna fick en egen stiftelse år 2015 – nu delar den för första gången ut pengar

Ordförande för den nya Ungdomsföreningsstiftelsen står i rutig skjiorta framför Socklots ungdomsföreningshus
Bildtext Niclas Sandnabba
Bild: Peter Lüttge / Yle

Ungdomsföreningsstiftelsen grundades för tio år sedan och ska i år dela ut sina första stipendier.

Ungdomsföreningsstiftelsens syfte är att stödja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Initiativet till att grunda Ungdomsföreningsstiftelsen togs år 2013 då UF-rörelsen firade 125-årsjubileum. Sedan tog det några år att få stiftelsen grundad och registrerad.

Efter registreringen 2016 hände sedan inte så mycket men efter att stiftelsens ordförande Niclas Sandnabba, tillika ordförande för Socklot UF, avgick som ordförande för Svenska Österbottens Ungdomsförbund hade han tid till övers för att starta upp stiftelsen.

– Vi hade en försiktig start i början. Kanske har vi varit lite sovande. Men efter att jag slutade som förbundsordförande tyckte jag att det fanns en sak som jag ännu borde utföra. Jag började ta en aktivare roll inom stiftelsen. De här senaste åren har vi ägnat oss åt medelinsamlingen och nu följer alltså den första utdelningen.

Specifikt för UF-rörelsen

Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar.

Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand dela ut understöd till medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller har varit aktiva inom svenskspråkiga ungdomsföreningar.

Bidrag kan delas ut till aktiva föreningar eller föreningar som upplever tillfälliga svårigheter men där det finns realistiska förutsättningar för en positiv utveckling.

Stiftelsen strävar efter att dela ut bidragen så att de gör störst nytta. Sökande bör vara en svenskspråkig UF-förening som ingår i UF-rörelsen.

Ungdomsföreningsstiftelsen delar ut ett antal bidrag till UF-föreningar. Bidrag kan sökas under perioden 1.6.2023 – 2.10.2023.

Ansökningsformuläret finns på FSU:s webbplats.