Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Söderkulla skola i Sibbo blir en mobilfri skola – telefonen stör barnens koncentration

Mobiltelefoner i en korg.
Bildtext På morgonen samlas mobiltelefonen in och ges tillbaka åt eleverna då skoldagen är slut.
Bild: Lbeddoe / Alamy/All Over Press

Telefonen ska bo i väskan under hela skoldagen men ändå plockar eleverna fram den allt oftare. Borgåskola ser samma sak hända hos dem medan elever i Lovisaskola sköter sig - de får använda mobiltelefon under en rast.

– För att hjälpa eleverna att hålla sig koncentrerade och fokuserade under hela skoldagen tycker vi att det är bra att lämna bort telefonen helt och hållet, säger Charlotta Sillman som är rektor i Söderkulla skola.

Under en längre tid i skolan har hon och kollegerna märkt att barnens koncentrationsförmåga har blivit sämre och att mobiltelefonen är orsaken.

Trots att ordningsreglerna säger att barnen inte ska använda sin mobiltelefon under skoldagen kommer den ändå fram upprepade gånger.

– Rekommendationen är att telefonen ska vara i skolväskan. Nu har många den i fickan och då är den ännu lättare att plocka fram.

Enligt Charlotta Sillman har fenomenet spridit sig. Tidigare var det de äldre eleverna som hade mobiltelefonen framme. Nu använder också de yngre eleverna sina telefoner under rasterna.

En stor brun tegelbyggnad vid en skolgård.
Bildtext Tillsammans med Hem och skola samlar Söderkulla skola in vårdnadshavarnas åsikter om en mobilfri skola.
Bild: Yle / Mira Bäck

Under lektionerna är det lätt för lärarna att säga till men det är rasterna som är knepiga. Fastän eleverna vet att de inte får använda telefonen har de svårt att låta bli.

– Det är omöjligt att övervaka. Vi ber dem sätta undan telefonen men då det inte finns en vuxen inom synhåll plockas den fram igen. Och vi har stor skolgård, alltid hittar någon någonstans där de ostört kan använda sin telefon.

Sillman menar att de inte längre har verktyg att övervaka och att eleverna själva inte klarar av att begränsa sin användning.

– Vi ser det som ett problem, vad kan vi göra?

Därför har nu Hem och skola föreningen i Söderkulla tillsammans med skolan kommit fram till att de vill ha en mobilfri skola.

Frågan har diskuterats med vårdnadshavare.

– Stödet bland föräldrar verkar vara ganska stort, de flesta tycker det är ganska bra. Många var överraskade att mobiltelefonerna används så mycket som de gör.

Kan man förbjuda mobiltelefoner i skolan?

Just nu är lagen formulerad så att skolan kan förbjuda mobiltelefoner under lektionstid. Om man vill förbjuda dem också under rasterna måste lagen ändras.

Det här är Söderkulla skola medveten om och hoppas kunna diskutera och samarbeta med föräldrarna kring det här.

– Vi vill ha föräldrarnas stöd och med deras mandat samla in telefonerna. Om vi kan vara överens om att det här är ett bra sätt så kan vi göra det, det är ingen som fråntas rättigheter, men vi hjälper dem att klara av skoldagen lugnare och mer koncentrerade.

Sillman betonar att det fortfarande skulle vara okej att ringa mamma om det behövs och att elever som har diabetes får ha sin telefon eftersom den mäter blodsockervärdet.

I Borgå ska telefonen vara osynlig men syns ändå

Både i Borgå och i Lovisa är det samma principer som gäller: telefonen ska vara osynlig under skoldagen.

I Kvarnbackens skola i Borgå berättar rektor Lena Törnqvist att det händer rätt ofta att telefonen ändå plockas fram och det är en sak som ofta diskuteras i skolan.

– Det är speciellt svårt för de äldre att låta bli. De är väldigt upptagna med sin telefon och det är ett problem som stör barnens koncentration.

Att också de skulle införa en mobilfri skola har diskuterats men åsikterna om frågan går isär. Törnqvist menar att ett totalförbud inte har diskuterats.

– Jag är själv tudelad. Jag tycker att sund användning under skoldagen är okej.

Mobiltelefonen får vara framme på matrasten

I Generalhagens skola i Lovisa har elevrådet kommit med förslaget att femteklassare och sjätteklassare får använda sin telefon under matrasten på ett särskilt område i skolan.

– Det har fungerat bra och resten av tiden är telefonerna på ljudlöst i väskan, berättar rektor Lotta Juslin.

Diskussion om artikeln