Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

En del Houtskärsbor har varit utan fibernät sedan oktober ifjol: ”För tillfället använder jag mobilnätet, men det fungerar inte under sommaren”

En drönar bild av skärgården.
Bildtext De Houstkärsbor som bor i Kivimo och Björkö har fått klara sig utan fiberanslutning sedan slutet av oktober i fjol.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Houtskärsbor på Björkö har varit utan fiberanslutning sedan sjökabeln vid Kivimosundet gick sönder i höstas. Först nu, drygt sju månader senare, har ägaren Pargas stad beställt en reparation.

I oktober i fjol slutade Houtskärsbon Martin Sainios fibernät plötsligt att fungera. Han ringde till Skärgårdsnäten som utredde saken, och kom fram till att sjökabeln i Kivimosundet gått sönder i samband med de undersökningar som gjorts inför det planerade brobygget.

Sjökabeln ägs av Pargas stad, men trots att felet ganska snabbt lokaliserades, är Sainio fortfarande utan en fast nätförbindelse.

– För tillfället använder jag mobilnätet och det fungerar helt okej vintertid. Men under sommaren kommer det massor med folk till skärgården och som använder mobilnätet och då blir uppkopplingen mycket sämre, säger Sainio.

Busskurenj i Björkö i Houtskär är prydd med bromsar, båthus, en midsommarstång, huggkubbar i björk att sitta på och en radio på väggen.
Bildtext På sommaren ökar antalet människor på Houtskär enormt, vilket gör att mobilnätet lätt överbelastas.
Bild: Linus Hoffman / Yle

För Sainio är det mycket viktigt med en snabb och stabil nätförbindelse, eftersom han behöver den både i sitt jobb och i sina studier.

– Jag gör även video och bild och då måste jag ibland skicka ganska stora filer och det är alltid lite osäkert då jag måste göra det via mobilnätet. Fiberanslutningen har alltid fungerat stabilt och bra tidigare, säger Sainio.

Även Tore Mattsson på Björkö är frustrerad över situationen och för att det verkar vara oklart vem som egentligen ansvarar för att fiberanslutningen ska repareras.

– Det är skandalöst. Tidigare om en fiberkabel gått sönder har Skärgårdsnäten alltid reparerat linjen snabbt. Men nu då staden är ägare har inget hänt, säger Mattsson.

”Vi kan inget göra eftersom vi inte äger kabeln”

Johan Skibdahl, verkställande direktör för Skärgårdsnäten, har varit i kontakt med både kunderna och staden. Men tillsvidare har ingen lösning hittats.

– Jag har meddelat våra kunder att vi inte kan göra något eftersom vi inte äger kabeln. Vi har anmält felet till staden och de har sagt att det är Partel som ska reparera den, säger Skibdahl.

Skibdahl konstaterar att Skärgårdsnäten som bäst på håller på att avveckla verksamheten och tanken är att Partel ska överta företagets kunder. Skärgårdsnäten har skrivit ett avtal med Pargas stad att staden köper de fiberanslutningar som Skärgårdsnäten byggt. Totalt är det frågan om 15 till 20 kilometer kabel.

”Partel har inget avtal med konsumenter i Houtskär”

Svante Olofsson, verkställande direktör för Partel, säger ändå att fiberanslutningen till Björkö åtminstone än så länge inte är på deras ansvar, eftersom hushållen på ön tillsvidare är Skärgårdsnätens kunder.

– Vi har ett avtal med Pargas stad om skötseln av nätförbindelser i skärgården för stadens behov, men vi har inget avtal med några konsumenter och företag i Houtskär. Vi har diskuterat ganska länge att det skulle vara en vettig lösning att Partel skulle utvidga även till Houtskär, då vi har tjänster också på andra ställen i skärgården, säger Olofsson.

En man utanför ett hus.
Bildtext Svate Olofsson säger att Partel än så länge inte har några avtal med privatkunder på Houstkär.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Nu har jag beställt reparationen”

Kai Kalliolevo, IT-chef vid Pargas stad, medger att det är Pargas stad som äger kabeln och som också ansvarar för att kabeln ska repareras och stå för kostnaderna. Orsaken till att reparationsarbetet har dröjt beror på att staden hoppades kunna kombinera arbetet med brobygget vid Kivimo.

– Först tänkte vi att vi skulle kunna reparera kabeln i samarbete med Caruna. Men det visade sig att vi inte kan vänta på det här broprojektet, eftersom det är oklart när arbetet kan köra igång. Nu har jag beställt reparationsarbetet av Partel, säger Kalliolevo.

Staden har inte resurser att reparera kabeln själv och därför måste servicen beställas av Partel, men ansvaret för att kabeln repareras är stadens. Eftersom Kalliolevo beställde reparationen under de senaste dagarna, är det ännu inte klart när reparationen kan göras och exakt hur mycket den kostar.

– Jag hoppas att de får det reparerat snart. Det blir förstås väldigt dyrt, men det måste bara göras, konstaterar Kalliolevo.

En man med glasögon.
Bildtext Kai Kalliolevo hade hoppats kombinera reparationen med brobygget, så att reparationskostnaderna för sjökabeln inte blivit så höga.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Diskussion om artikeln