Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu är planen för Nickby gård godkänd – bostäder för 2600

Uppdaterad 09.06.2023 07:23.
Skiss över detaljplan
Bildtext Så här ska Nickby gård se ut.
Bild: Sibbo kommun

Avgörandet föll efter seg politisk tvist. Detaljplanen för Nickby gård är ett av de mest omstridda projekten på många år i Sibbo.

Den politiska dragkampen om vad som skall hända med ägorna kring Nickby gård är avgjord.

Efter en lång debatt beslöt fullmäktige i Sibbo slutligen på torsdagskvällen att godkänna planen för området. Planen godkändes med rösterna 29–14. Det betyder att det nu obebyggda området byggs ut.

Av de 14 fullmäktigeledamöter som röstade mot förslaget var 9 från SFP, 3 från Rörelse nu, 1 från Centern och 1 från SDP.

Bostäder för 2600

Den nya planen kommer att radikalt förändra området som nu är åker- och ängsmark och som har varit en populär vandringsled för Sibboborna.

Nu blir området en ny liten stadsdel med bostäder för 2600 människor.

Åkerlandskapp intill Nickby.
Bildtext Nickby gård är nu ett populärt grönområde.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Färre höghus

Många sibbobor har i planeringsskedet protesterat mot detaljplanen för Nickby gård som är ett av de mest omstridda projekten på många år i Sibbo.

Till en viss del har protesterna haft effekt: Under planeringens gång har man minskat på antalet höghus som ska byggas. Nu ska omkring 80 procent av det som byggs vara rad- eller småhus, omkring 20 procent är flervåningshus.

I det förslag som slutligen godkändes hade dessutom ett kvarter som gränsar mot Norrskogen plockats bort, det för att förstärka friluftsområdet där.

Tågtrafik

Beslutet innebär också att hela Nickby förändras. Då den nya stadsdelen växer fram kommer centrum att förskjutas till norra sidan av banan.

Också trafiken ändras. Nickbyborna ska i framtiden kunna ta tåget om de vill ta sig från Nickby till Kervo.

9.6.2023 kl. 6.38 Namn på partier som röstade mot planen lades till