Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Novia börjar utbilda agrologer i Vasa

Yrkeshögskolan Novia startar utbildning för agrologer och skogsbruksingenjörer i Vasa. Detta för att svara på näringslivets behov.

Utbildningen inleds hösten 2023 med sikte på examen 2027. Upplägget görs flexibelt och utbildningen börjar med tvååriga Öppna YH studier i Vasa. Det handlar främst om distansstudier kombinerat med närstudiedagar cirka en gång per månad.

- Novia har tagit emot många intresseanmälningar i maj och högskolan har nu fattat beslut om att verkställa utbildningen, säger Johnny Sved, tf prefekt vid institutionen för bioekonomi i ett pressmeddelande.

Man kan sedan tidigare studera till både agrolog och skogsbruksingenjör vid Novia i Raseborg.

Relaterat

Novia inleder byggmästarutbildning i Vasa

Nästa höst inleder Yrkeshögskolan Novia en byggmästarutbildning i Vasa. Målet är att ge framtida byggmästare både teoretisk och praktisk kompetens.

Byggmästare arbetar inom många olika områden. Det kan vara allt från infrastruktur till kommuner.

Leif Östman som ansvarar för utbildning inom byggnads- och samhällsteknik på Novia i Vasa berättar att de redan har fått respons från företag och att den har varit positiv.

”Det behövs mera arbetsledare som leder det praktiska arbetet på byggarbetsplatserna. Vi har en nedgång i branschen nu, men innan dessa studerande har sin examen är vi igen i ett läge av arbetskraftsbrist och inom vissa delområden råder fortsatt brist på byggmästare”, säger Leif Östman i ett pressmeddelande.

Tidigare har Novia erbjudit utbildning till byggmästare via vuxenstudier. Den nya utbildningen ska gå som dagstudier på heltid.

Stort intresse för att studera energiteknik i Vasa

Nästan 5 000 personer var intresserade av att studera energiteknik på Vasa yrkeshögskola. Det visar siffrorna från höstens högskoleansökan.

Det här är andra gången den engelskspråkiga utbildningen inom energiteknik erbjuds. Första gången för ett år sedan var antalet sökande kring 1 500 personer.

En rätt kraftig ökning alltså, som man gläds över på Vasa yrkeshögskola. Skolan konstaterar att utbildningen intresserar såväl nationellt som internationellt. Antalet sökande från Indien och Förenade Arabemiraten ökade märkbart.

Av höstens ansökningar till totalt fem utbildningsprogram på Vasa yrkeshögskola riktades hela 85 procent till energitekniken.

Personer sitter i en sal och väntar på att inträdesprov ska börja.

I högskolornas gemensamma ansökan fick 37 procent studieplats

Av de antagna var nästan 80 procent förstagångssökande.

En man med neutralt leende står i en aula.

Yrkeshögskolan Novia utbildar snart batterikunniga – kör igång redan i höst

Alla nordiska aktörer har varit med i planeringen.

Studerande arbetar i universitetsbiblioteket vid Tammerfors universitet.

Tiotals sökande påverkades av teknikstrulet i Studieinfo – de flesta får behålla sin plats

Teknikstrul gav 40 sökande plats på felaktiga grunder.