Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Konsumentförbundet: De som sitter fast med dyra elavtal får fortfarande ingen konkret hjälp

Sedlar och mynt på en elräkning.
Bildtext Konsumentförbundet anser att man inte kan förlita sig enbart på branschens självreglering när det gäller att hålla priset rimligt för kunder.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Konsumentförbundet anser att utredningen som gjorts av de dyra tidsbundna avtal som hundratusentals finländare sitter fast med är under all kritik. Konkreta lösningar saknas fortfarande.

Enligt Konsumentförbundet borde man ha kunnat förvänta sig mer av den arbetsgrupp som var tillsatt av Arbets-och näringsministeriet för att utreda hur priset på tidsbundna avtal kunde göras mer rimligt för kunderna.

Bakgrunden till utredningen är att konsumentpriserna på elektricitet steg till exceptionellt höga nivåer i slutet av år 2022 på grund av Rysslands anfall mot Ukraina.

I januari 2023 började elpriserna sjunka snabbt till en följd av EU:s och Finlands stabiliseringsåtgärder. En stor mängd konsumenter hade slutit dyra elavtal medan priserna var skyhöga, och sedan kunde de inte bli av med avtalet.

Gäller hundratusentals hushåll

Det uppskattas att hundratusentals hushåll har slutit dyra tidsbundna elavtal. Enligt olika bedömningar finns det 210 000 till 420 000 avtal där priset är över 20 cent/kWh och 60 000 till 295 000 avtal där priset är över 30 cent/kWh i kraft för närvarande.

Konsumentförbundet anser att antalet är betydande och påpekar att riksdagen förutsatte i mars 2023, i samband med lagstiftningen om elkompensation, att statsrådet följer upp och bedömer hur elkompensationen och andra stödformer fungerar.

Statsrådet lovade då att snabbt vidta åtgärder för att göra konsumenternas ställning rimligare ifall att konsumenten tagit ett dyrt tidsbundet avtal och elen sedan blivit billigare.

”Trots detta är utredningen snarast en analys av olika alternativ”, säger Konsumentförbundets jurist Kristel Pynnönen Andersson.

Självreglering föreslås

Konsumentförbundet anser att man inte i en för konsumenterna orimlig belägenhet kan förlita sig enbart på branschens självreglering.

Utredningsgruppen ansåg nämligen i sitt utlåtande att självreglering är den bästa lösningen i den knepiga situationen.

Konsumentförbundet litar inte på att alla aktörer bär samma samhällsansvar och ser på läget på samma sätt.

”Branschens självreglering som en lösning på det hela motsvarar inte enligt oss statsrådets önskan såsom den framkommer i deras uttalande”, säger Pynnönen Andersson.

Frågan om konsumenternas rättskydd borde ha fått en större roll i utredningen, enligt förbundet. Man konstaterar att konsumenter som slutit dyra tidsbundna avtal fortfarande lämnas ensamma för att vänta på åtgärder som hjälper dem.

Källa: STT, Konsumentförbundet