Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Evenemang, gratis parkering och större utbud av butiker önskas i stadskärnor – det här kan rädda våra städer

Ett stort övergångsställe framför en skylt där det står sommargågata. På gågatan sitter människor på uteserveringar.
Bildtext Kan en sommargågata eller andra liknande satsningar lösa problemen som städerna står inför?
Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

Allt fler av oss skippar butikerna i centrum och väljer att handla utanför stadskärnan eller på nätet. Enligt en färsk undersökning kunder olika typer av evenemang och jippon locka oss tillbaka till stadskärnan.

Det är inte så enkelt för finländska stadscentra att locka kunder och andra besökare efter coronapandemin.

Många jobbar på distans utanför stadskärnorna, och nästan hälften av finländarna, 45 procent, anser i dag att de får den betjäning de behöver på närmare håll än i sitt närmaste stadscentrum.

Var tredje har minskat på sina resor till stadskärnan på grund av näthandel.

Vad kan locka stadsbesök?

Därför har konsultbolaget JLL som specialiserar sig på fastighetsärenden låtit fråga 1 000 personer i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Jyväskylä vad som skulle få dem att besöka sitt centrum oftare.

Undersökningen genomfördes i februari i år.

Klart är att många av oss gärna skulle se att stadskärnorna skulle erbjuda mera service. Endast 23 procent av oss är nöjda med det nuvarande utbudet.

Samtidigt verkar det klart att Stadskärnorna måste söka en ny roll. På många sätt verkar städernas mest centrala uppgift i framtiden vara att erbjuda olika typer upplevelser snarare än att fungera som som en handelsplats.

Till stor del har invånarna i de olika städerna svarat på samma sätt. Utomhusevenemang, gratis parkering och trivsamma offentliga utrymmen är populära över allt.

Helsingforsborna prioriterar ändå tillgänglighet för fotgängare mera än andra. I Helsingfors valde 22 procent det alternativet, i övriga städer varierade svaren mellan 13–16 procent.

Stödet för gratis parkering var störst i städer där privatbilar är det vanligaste fordonet för resor till stadskärnan.

I Jyväskylä, Åbo och Uleåborg var valde 46– 52 procent gratis parkeringar. I Helsingfors och Tammerfors prioriterade invånarna gratis parkeringar lägre.

Detta skulle få oss att besöka stadskärnan oftare

”Är det ett självändamål att stadskärnorna är shoppingcentrum?”

Mats Stjernberg är forskare vid Nordregio, ett nordiskt forskningsinstitut i Stockholm som fokuserar på regional utveckling. Stjernberg har främst forskat i stadsutveckling.

Han ser flera olika orsaker till att handeln i städerna nu har fått det svårare att överleva.

– Allt förre arbetar och vistas i centrum. Vi har ökad näthandel. Det finns allt fler externa köpcentra utanför stadskärnorna och det sätter press på de affärer som finns i centrumen.

– Om vi särskilt tänker på Helsingfors finns där nu färre turister än tidigare. Allt detta påverkar den här utvecklingen.

Det är svårt att påverka dessa makrotrender lokalt. Mats Stjernberg tror ändå att man på olika sätt måste se till att fler vill vistas i stadscentra om man vill skapa bättre förutsättningar för handeln i där.

– Då tror jag att det långt handlar om att se frågan ur ett bredare perspektiv och försöka göra stadsrummen mer attraktiva. Städerna håller på att få en ny karaktär. Då kanske det stadsliv som städerna kan erbjuda är centralt och då kanske kulturen kan ha en central bärande attraktionskraft som en viktig komponent.

– Om man vill ha mer levande stadskärnor kan man tänka sig att ha mer grönstråk, lekparker, uteserveringar, banker och andra faktorer som gör att man vill vistas där och upplever dessa platser som trygga.

En man ser in i kameran.
Bildtext Enligt Mats Stjernberg kan det ha varit ett misstag av Helsingfors att bygga många olika köpcentrum utanför stadskärnan.

Färre shoppingcentrum utanför stadskärnan?

Själv bor och arbetar Mats Stjernberg i Stockholm. Där har man infört sommargågator där vissa gator i stadskärnan under sommarmånaderna stängs för biltrafik.

– Då har man olika typer av uteserveringar och bänkar och sådant så att man kan utnyttja stadskärnan på ett annat sätt.

Här tvingas Mats Stjernberg ändå erkänna att årstiderna inverkar stort på våra breddgrader. Det är något helt annat att ha en attraktiv utemiljö under sommarmånaderna än under vintermånaderna.

Därför frågar han sig om det är ett självändamål att stadskärnorna är shoppingcentrum.

– Eller är det snarare så att det centrala är en kombination av kultur, evenemang, restauranger och sådant som attraherar folk till städerna. Om folkmassorna rör sig i stadskärnorna kommer det också att gynna handeln.

Genom att undvika att bygga större shoppingcentrum utanför stadskärnorna kan man skapa bättre förutsättningar att ha mer levande stadskärnor

Mats Stjernberg

Här ser Mats Stjernberg gärna städernas framtid i ett bredare stadsutvecklingsperspektiv och funderar på stadskärnornas relation till stadsregionen som helhet.

– Om man bygger externa shoppingcentrum kommer det oundvikligen att ha en effekt på handeln i centrum. Till exempel har man i Danmark infört restriktioner på hur man kan bygga externa shoppingcentra utanför stadskärnorna.

– Argumentet är då att man genom att undvika att bygga större shoppingcentrum utanför stadskärnorna kan skapa bättre förutsättningar att ha mer levande stadskärnor.

I Finland har Helsingfors absoluta stadskärna lidit mer än övriga städer av ökat distansjobb. Där finns mycket få bostäder varför handeln är beroende av kunder som reser till och från sina jobb.

Helsingfors har under senare år byggt ut flera stora köpcentrum i områdena norr och öster som stadskärnan.