Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

En fjärdedel världen över anser att en man får slå sin fru – nio av tio har fördomar mot kvinnor

Plakat där det står "end violence against women" omgiven av blommor.
Bildtext Människor har protesterat mot våld mot kvinnor i åratal och kämpat för kvinnors rättigheter, men trots kampen har många fördomar mot kvinnor.
Bild: Joshua Windsor / Alamy/All Over Press

Det har inte skett några förbättringar i fördomarna mot kvinnor under det senaste årtiondet. Det är den dystra slutsatsen i en ny FN-rapport om fördomar med fokus på kön.

Nio av tio män och kvinnor världen över har fördomar mot kvinnor, visar FN:s rapport. Rapporten som sammanställts av FN:s utvecklingsprogram fokuserar på de binära könen, alltså män och kvinnor.

Fördomar mot kvinnor finns bland såväl män som kvinnor, men är vanligare bland män. Också i de länder där fördomar förekommer minst har en fjärdedel åtminstone en fördom mot kvinnor.

Hälften av de svarande anser att män är bättre politiska ledare än kvinnor och två av fem anser att män är bättre företagsledare. De här fördomarna påverkar kvinnors vilja att ge sig in i politiken och företagsvärlden, enligt FN.

En fjärdedel av de svarande, 25 procent, anser att det är okej för en man att slå sin fru. Samtidigt uppger en fjärdedel av de kvinnor över 15 år som deltog i undersökningen att de upplevt våld i nära relationer.

Sämre lön och kritik mot kvinnor på arbetsmarknaden

Kvinnor har fortfarande sämre rättigheter än män på många håll i världen. Att fördomar mot kvinnor fortsätter existera påverkar kvinnors rättigheter, konstaterar FN. Exempelvis kvinnors ekonomiska egenmakt hindras av fördomarna.

I rapporten framkommer det att endast 27 procent anser att det i en demokrati är viktigt att kvinnor har samma rättigheter som män.

Fördomarna reflekteras också i det faktum att kvinnor är underrepresenterade i ledande roller. Så här har det varit länge och inga förändringar syns under de senaste åren.

Endast 10 procent av världens ledare är kvinnor och siffran har hållits på samma nivå sedan år 1995. Kvinnor sitter på endast en fjärdedel av stolarna i världens parlament och riksdagar.

Kvinnliga politiker tvingas ofta utstå hårdare kritik och fördomar jämfört med sina manliga kollegor, vilket kan bidra till att färre kvinnor väljer att ge sig in i politikens värld, bedöms det i rapporten.

Sanna Marin, Annika Saarikko, Maria Ohisalo, Li Andersson och Anna-Maja Henriksson sitter i ministerbåset i riksdagen.
Bildtext Sanna Marins kvinnodominerade regering har väckt intresse världen över, eftersom det är så ovanligt att se kvinnor i ledande positioner inom politiken.
Bild: HBO Max

Färre kvinnor sitter också på chefsposter i arbetsmarknaden. Mindre än var tredje företagsledare är kvinna. Samtidigt anser 46 procent av de svarande att män har mer rätt till jobb än kvinnor.

Utvecklingen på arbetsmarknaden motsvarar inte verkligheten där kvinnor är mer utbildade än någonsin. I 59 länder världen över är kvinnorna mer utbildade än män, men trots det dominerar männen på arbetsmarknaden och får högre lön än kvinnor.

Männen har i medeltal 39 procent högre lön än kvinnor globalt sett.

I rapporten konstateras det att regeringar och myndigheter har en betydande roll i arbetet för att motverka fördomar mot kvinnor och skillnader mellan könen.

Rapporten lyfter fram flera sätt som myndigheter kunde åtgärda situationen, bland annat genom att öka det sociala skyddet, implementera sätt att öka kvinnors deltagande i politiken och bekämpa hatprat mot kvinnor.