Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Köerna inom den specialiserade sjukvården växer

Specialläkare Riikka Törnblom och operationssalskötare Jemina Silvola under en starroperation vid Åbo universitetscentralsjukhus.
Bildtext Cirka 13 000 personer väntar på tid till starroperation inom välfärdsområdena.
Bild: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Patienter tvingas vänta allt längre på icke-brådskande specialistvård inom nästan alla sjukvårdsdistrikt, visar statistik från Institutet för hälsa och välfärd THL. Köerna fortsatte växa under våren.

I slutet av april väntade 168 000 patienter inom välfärdsområdena på att få icke-brådskande specialiserad sjukvård. Det är nästan 15 000 fler patienter än tre månader tidigare, alltså i januari 2023.

Drygt 21 000 personer (12,5 procent) hade väntat på att få specialistvård i över sex månader. I slutet av januari var siffran drygt 18 000.

Enligt THL beror åtminstone en del av ökningen på att det skickats fler remisser till den specialiserade sjukvården. Det beror i sin tur på att mångas diagnos blev uppskjuten under coronapandemin.

Uppgifterna om vårdköerna är enligt THL inte direkt jämförbara eftersom uppgifter från tidigare år samlats in från sjukvårdsdistrikt och från och med 2023 från välfärdsområden.

Lång väntan för patienter i de nyländska välfärdsområdena

Men det finns ändå en trend mot längre väntetider under våren. Till exempel väntar allt fler på tid till knä- och höftledskirurgi och vad gäller köerna till starroperation har de inte blivit kortare.

Cirka 13 000 personer väntar på starroperation och 12 000 på att få en ny knä- eller höftled. Nästan var fjärde i den senarenämnda gruppen har väntat i över ett halvt år.

Skillnaderna i väntetider varierar såväl mellan välfärdsområden som mellan specialiteter. I snitt väntade patienter 50 dygn på att få icke-brådskande specialistvård i välfärdsområdenas sjukhus i april 2023.

I april 2023 noterades den längsta väntetiden - medianen 103 dygn- inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdisrikt, vilket omfattar alla Nylands välfärdsområden.

Den kortaste väntetiden (medianen 35 dygn) hade patienter inom Södra Karelens välfärdsområde.

Vad gäller extralång väntan på specialiserad sjukvård var läget i våras sämst i Norra Österbottens välfärdsområde; där hade 20,6 av patienterna väntat i över sex månader.

Bäst var läget för patienter inom Södra Karelens välfärdsområde, endast 1,6 procent fick inte vård inom vårdgarantins lagstadgade tid.