Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

”Jag har varit rädd och inte kunnat skydda mig” – ibland letar ingen efter ett försvunnet barn

lagmansgården
Bildtext Anna har rymt otaliga gånger från de olika barnskyddsenheter hon bott på. Hon har försatts i fara men ändå har hon valt att rymma gång på gång.
Bild: Anki Westergård/Yle

Tusentals barn är årligen på rymmen från olika barnskyddsenheter i Finland. Vissa letar ingen efter.

Anna har varit omhändertagen sedan hon var nio månader och bott på tiotalet ställen.

Då hon var i 15-årsåldern började hon rymma från barnskyddsenheterna.

– Jag ville vara med mina kompisar, eller med någon dåvarande pojkvän. Eller så behövde jag få tag på droger, säger Anna som egentligen heter något annat.

Tusentals barn rymmer årligen från barnskyddsenheter. Ingen vet exakt hur många det handlar om och ofta letar ingen efter dem, trots att man vet att de lever farligt då de är försvunna.

Barnskyddsorganisationen Pesäpuu ry driver projektet ”Hatkassa” (ungefär ”På rymmen”) tillsammans med andra intressegrupper.

Man vill ta reda på mera om fenomenet barn som rymmer från barnskyddsenheter.

– Vi har vetat om fenomenet i 150 år, alltså så länge vi har haft ett institutionaliserat barnskydd, ändå vet vi knappt något om det eftersom det finns så lite forskning, säger Onni Westlund som är utvecklingschef på Pesäpuu ry.

Ibland flera på rymmen

Sonja Jungar-Irjala är handledare på Lagmansgården i Pedersöre.

Det är ett av fem statliga skolhem, och barnskyddsenheternas så kallade ”tungviktare” där man förbundit sig att ta emot de allra mest utmanande barnen i åldern 12 till 17 år.

Barnskyddsenheten har ansvaret för barnet tillsammans med den ansvariga socialarbetaren när barnet är olovligt frånvarande.

– Vissa veckor är alla på plats, andra veckor har vi flera som är olovligt frånvarande. Sommarmånaderna är en kritisk period då det gäller olovlig frånvaro, säger Jungar-Irjala.

För tillfället har två i personalen kört flera hundra kilometer för att leta efter ett barn på rymmen, utan resultat.

Vanligtvis bottnar upprepad olovlig frånvaro i barnets eget illamående och missbruksproblematik, eller i att barnet inte knutit an vid någon vid enheten.

sonja jungar/irjala
Bildtext Sonja Jungar-Irjala är handledare på Lagmansgården i Pedersöre, ett av stadens fem skolhem. Hon säger att barn rymmer kontinuerligt. Ofta hittas de, men ibland vet man inte ens var man ska börja leta efter dem.
Bild: Anki Westergård/Yle

Ut i landet för att leta

Då ett barn rymmer anmäls barnet försvunnet till polisen och man intensifierar kontakten med vårdnadshavaren och barnet själv.

Ifall man har en uppfattning om var barnet befinner sig försöker man få ihop en personalpatrull för att ge sig ut och leta, men det lyckas inte alltid och är också fråga om resurser.

– Det handlar om långa arbetsskift, femton timmars turer, ut i Finland för att söka de här ungdomarna. För att hämtningen skall vara så trygg som möjligt för alla inblandade måste man vara minst två personer.

Enligt barnskyddslagen har personalen inga rättigheter att fysiskt ta i barnet utanför enheten, vilket medför stora utmaningar i de fall barnet inte vill återvända frivilligt.

Jungar-Irjala tycker det är beklagligt att det inte finns möjligheter att lägga tillräckligt med resurser på sökandet direkt då situationen kräver det.

Lagmansgården är inget undantag, samma problem finns i hela landet. Vilket i sin tur betyder att det finns barn i Finland som ingen vet var de befinner sig, vad de blir utsatta för eller vad de förorsakar andra.

En fjärdedel blir våldtagna

Barn på rymmen lever mycket farligt.

– I värsta fall dör den unga på rymmen. Sådana fall känner vi till, säger Westlund.

Polis och forskare Sami Isoniemi, som gjort sin doktorsavhandling om fenomenet, bekräftar att det år 2020 dog en till flera unga som var på rymmen.

Eftersom barn på rymmen inte statistikförs av någon enskild myndighet, kan man inte uppge en mer exakt siffra än så.

Drogerna blir viktigare än tryggheten

Anna, i dag 18 år

Vidare vet man att unga på rymmen blir tvingade, utnyttjade, pressade och hotade.

– Flera av de här fallen uppfyller kriterierna för människohandel, konstaterar Westlund.

Många unga bevittnar även brott och begår själva brott. En del missbrukar.

Av de 277 unga som svarade på Hatkassa-enkäten så uppgav en fjärdedel att de blivit våldtagna på rymmen.

– Det sker ofta också ”utbyte av tjänster”. Alltså att i utbyte mot sovplats, skydd eller droger så pressas den unga till sex av en vuxen, vilket alltid är brottsligt, säger Westlund.

Sådana exempel dyker med jämna mellanrum upp i media.

Rädd och utan pengar och sovplats

Anna har varit på rymmen i allt från någon enstaka dag till ett par månader. Ibland har hon återvänt självmant, ibland har hon blivit hämtad av polisen.

Några gånger har det varit svårt att hitta övernattningsställen och då händer det att hon sovit hos någon ”bekants bekant”.

Också Anna har varit i situationer som slutat illa.

– Till exempel då jag missbrukat och därför inte haft möjlighet att skydda mig själv. Eller just att jag åkt hem till någon bekants bekant.

Har du varit rädd?

– Jo, det har jag.

Varifrån fick du pengar till exempelvis mat?

– Det varierade också. Ibland har jag bett om pengar av mamma, ibland har jag stulit mat från butiken. Eller så har goda vänner eller någon pojkvän köpt mat åt mig.

Anna säger att trots att hon hamnar i situationer som varit hemska, så har hon ändå rymt på nytt. Främst för att träffa kompisar eller för att få tag på droger.

– Då man måste få tag på droger så är det ett starkare behov än behovet av att skydda sig själv. Drogerna blir viktigare än tryggheten.

skosnöre
Bildtext Livet på rymmen är hårt. Barn som rymmer från barnskyddsenheter löper stora risker för att råka illa ut. Dödsfall och människohandel förekommer.
Bild: Anki Westergård/Yle

Vems är ansvaret?

Rent juridiskt är ansvaret för ett omhändertaget barn barnskyddsenhetens och den placerande socialarbetarens.

Eftersom resurserna på barnskyddsenheterna varierar är det svårt att frigöra personal för att ge sig ut och leta.

Socialjouren har öppet dygnet runt men de måste prioritera de mest akuta fallen.

Polisen har inte heller några resurser att leta efter barn som rymt från barnskyddet.

– Endast om vi har ögonkontakt och vet med säkerhet var en ungdom på rymmen finns, kan polisen ge handräckning, de ger sig inte aktivt ut och letar på måfå, säger Jungar-Irjala.

På Lagmansgården ser man på olovlig frånvaro som en följd av någonting, inte som själva problemet.

Anna fyllde 18 för ett par månader sedan och bor i dag i ett eget boende.