Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Värnplikten är inte gjord för kvinnor – efter 30 år finns det inte kläder i rätt storlekar

Ett glatt gäng äter ärtsoppa på soldatens grundkurs för kvinnor. Alla är iklädda militärkamouflage
Bildtext Kursdeltagarna blev bjudna på militärens egna gourmetmåltid, en skål med varm ärtsoppa.
Bild: Privat Bild / Ann-Sofi Backgren

Ann-Sofi Backgren gick en försvarskurs och lade märke till att militärens utrustning enbart var anpassad för män. På Beväringsförbundet känner man till problemen.

Den politiska långköraren om kvinnlig värnplikt är igen på tapeten efter SFP:s färska beslut att arbeta för en jämställd värnplikt. Beslutet fattades under SFP:s partidagar med Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom som drivande krafter.

Det är inte bara SFP som stöder en jämställd värnplikt utan även från Beväringsförbundets sida är man positivt inställd. Ordförande Elina Riutta ser inga nackdelar med förslaget. Hon förespråkar en så kallad selektiv värnpliktsmodell där antalet platser inte skulle ökas och reformen skulle därför inte kräva så mycket mera resurser.

– Tonvikten ligger på individuell motivation och lämplighet, inte kön. Enligt den här modellen skulle försvarsmakten avgöra vem som är lämplig för vilka uppgifter. Försvarsmakten skulle också i fortsättningen ha rätt att fylla alla platser oavsett om det finns tillräckligt med motiverade eller inte, säger Riutta.

Beväringsförbundets ordförande Elina Riukka.
Bildtext Beväringsförbundets ordförande Elina Riutta säger att förbundet förespråkar en jämställd värnpliktsmodell.
Bild: Vendla Fagerudd/Yle

Under den senaste tiden har kvinnors intresse för militärtjänstgöring ökat. Samtidigt finns det ett nytt intresse för säkerhets- och beredskapsfrågor.

Allt fler kvinnor utbildas inom försvarsmakten och intresset för olika säkerhetskurser ökar. Till exempel samlades hundratals kvinnor i Säkylä i våras för att ta del av försvarsmaktens beredskapsutbildning.

SFP föreslår könsneutral värnplikt

Sov med stormgeväret under armen

Ann-Sofi Backgren är en av många kvinnor som valde att delta i en säkerhetskurs. I höstas tillbringade hon ett rätt kallt och blåsigt novemberveckoslut i ett tält ute i den österbottniska skogen som deltagare i soldatens grundkurs för kvinnor.

Kursens ordnades i Lochteå i mellersta Österbotten och var den första på svenska för enbart kvinnor.

– Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse och var tidigare aktiv inom Svenska Kvinnoförbundet som länge har förespråkat en aktivare roll för kvinnan inom försvaret. Överlag är jag intresserad av beredskapsfrågor så när jag såg reklam för soldatens grundkurs så tänkte jag att jag måste ta vara på möjligheten, berättar Backgren.

Backgren fick testa på att resa plutontält, kasta övningsgranat, utföra första hjälpen samt att evakuera sårade. Deltagarna fick så klart en mycket tydlig order om att alltid hålla stormgeväret under noga uppsikt. De som varit beväringar lär känna igen mönstret från sina första dagar i armén.

– Jag sov praktiskt taget med geväret under armen. Det var verkligen ett intensivt men mycket lärorikt veckoslut, det är inte varje dag man får chansen att lära sig gräva ner bandminor och sätta på skyddsmasker.

Det delas ut utrustning på grundkursen för soldater, kvinnliga deltagare får ta emot ryggsäckar och hjälmar.
Bildtext Utrustning delas ut till kursdeltagarna.
Bild: Ann-Sofi Backgren / Privat bild

Kvinnor faller utanför hälsokontrollerna

Med sina upplevelser från kursen i bagaget så efterlyser Backgren en mer nyanserad diskussion kring värnplikten.

– Det är inte bara en fråga om huruvida kvinnor ska omfattas av värnplikten eller inte. Jag märkte till exempel att försvarsmaktens utrustning enbart var anpassad för män. Det är en sak som borde ändras.

Riutta bekräftar att det inte finns tillräckligt mycket utrustning anpassad för kvinnor, något som äventyrar beväringarnas säkerhet och kan leda till hälsoproblem. Hon påminner om att kvinnor fått göra värnplikten sedan 1995 och tycker att det är konstigt att det ännu inte skett en förbättring.

– Kvinnorna har varit där i nästan 30 år och ändå finns det inte tillräckligt med kläder i mindre storlekar. Vi måste definitivt satsa om reformen träder i kraft. Nu införs förhoppningsvis en ny nordisk stridsuniformreglering där de olika storlekskategorierna beaktas bättre.

Vad anser de övriga partierna om en könsneutral värnplikt?

Backgren nämner också hälsogranskningen som görs i samband med uppbådet.

– I ett viktigt brytningsskede i livet kontrolleras mäns hälsa medan kvinnor faller utanför. Det här betyder också att det finns mera data samlat om unga män vilket ur ett jämställdhetsperspektiv kan bli problematiskt. Allas hälsa är lika viktig.

Finländska soldater på rad.

Borde värnplikten gälla alla? Så här svarar partierna

Partierna överens om uppbåd också för kvinnor.

Chockad då Ryssland anföll Ukraina

Enligt Backgren finns det vissa jämställdhetsproblem i det nuvarande systemet.

– Så klart finns det en problematik i och med att värnplikten enbart berör män, det är ju bara halva befolkningen. Det är synd att kvinnor i dag i Finland inte får någon form av grundutbildning i säkerhets- och försvarsfrågor.

Bakom mångas intresse för försvarsfrågor ligger den ryska invasionen av Ukraina. Så är det också för Backgren.

– Jag var som många andra chockad när kriget i Ukraina bröt ut och det har naturligtvis lett till ett starkt intresse för säkerhet och beredskap. Men det finns också en historisk aspekt i Finland som vi inte ska glömma. Jag har själv mor- och farföräldrar som var krigsveteraner. Under vinter- och fortsättningskriget var kvinnor genom lottarörelsen en mycket viktig kugge i den finska armén.