Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Alexander Belik lever i exil och hjälper ryska vapenvägrare att undvika den ryska armén: ”Nu är det omöjligt att rymma”

Ung man med långt, blont hår som står framför Musikhuset i Helsingfors
Bildtext Alexander Belik, chef för en rysk organisation som hjälper personer att vapenvägra i Ryssland, är på besök i Finland.
Bild: Thomas Silén / Yle

I Finland har omkring 1 400 ryska vapenvägrare sökt om asyl och de borde ges flyktingstatus, säger Belik.

Den ryska juristen Alexander Belik är chef för en rysk organisation som hjälper personer att vapenvägra i Ryssland.

– Jag är en antikrigsaktivist. Därför var jag tvungen att lämna Ryssland när den fullskaliga invasionen började, säger Belik som nu lever i exil i Vilnius.

Att vägra vapen och undvika militärtjänst har blivit svårare i Ryssland berättar Belik.

– För vapenvägrare är det mycket svåra tider i Ryssland nu, säger han.

– Om man får en inkallelseorder får man inte lämna Ryssland utan man ska anmäla sig till militären. I fjol när mobiliseringen började kunde många ändå rymma, men nu verkar det vara omöjligt, fortsätter Belik.

Hjälper inkallade med lagliga medel

Om man får en kallelse till uppbåd är det en mänsklig rättighet att vägra vapen av samvetsskäl. Man kan också hänvisa till medicinska orsaker, berättar Belik.

– Vi hjälper folk att med lagliga medel undvika militärtjänstgörning. Det är ännu möjligt i Ryssland. De som tillsammans med oss gör en del pappersarbete behöver inte ansluta sig till armén och överlever.

Hur länge tror du att den här möjligheten finns kvar i Ryssland?

– Vi har fortfarande enligt grundlagen rätt till civiltjänstgöring och vi använder oss av den rättigheten. För att frånta oss den rätten behöver man skriva om grundlagen. Just nu verkar det vara omöjligt.

Informerar finländska politiker om läget

Belik befinner sig nu på besök i Helsingfors där han strävar efter att öka medvetenheten om vapenvägrarnas situation i Ryssland.

Han träffar politiker och en av organisationens täta samarbetspartners, den finländska intresseorganisationen Vapenvägrarförbundet.

Vad kan Finland göra för att stödja er?

– Det finns kring 1 400 vapenvägrare som söker asyl i Finland. De finländska myndigheterna har bett om råd av Europeiska kommissionen om vad de ska göra. Men enligt internationell lag behöver dessa människor skydd och Finland borde ge dem flyktingstatus.

Hoppas du själv kunna återvända till Ryssland?

– Självklart. När Putin misslyckas kommer vi alla åka tillbaka på det första flyget till Ryssland.