Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snart huserar också sjöbevakarna i Lappvik tillsammans med gränsbevakningens fartyg

Gränsbevakningens bevakningsfartyg Tursas i Lappvik hamn.
Bildtext Gränsbevakningens fartyg Tursas ligger förtöjd i Lappvik hamn.
Bild: Minna Almark

Gränsbevakningens nya bas i Lappvik börjar så småningom stå klar. Tre bevakningsfartyg har redan Lappvik som hemmahamn och i september flyttar sjöbevakningsstationen på Baggö också dit.

Bevakningsfartyget Tursas ligger ensamt förtöjd vid kajen i Lappvik. De två andra fartygen Uisko och Turva är för tillfället ute på bevakningsuppdrag. Fartygen rör sig ute till havs och ungefär en gång i veckan anlägger de hamnen för att tankas, underhållas och byta manskap.

Det var i början av året som Gränsbevakningens tre fartyg flyttade från Obbnäs och Pansio till Hangö udd. Fartygen behövde en ny hamn och för att effektivisera verksamheten var det vettigt att samla dem på samma ställe.

Samtidigt föddes tanken att också flytta sjöbevakningsstationen på Baggö i Ekenäs skärgård till Lappvik.

– Baggö är ganska nära, så varför inte koncentrera verksamheten hit, sammanfattar sjöbevakningsmästare Henrik Hultgren beslutet.

Sjöbevakningsmästare och vaktofficer Henrik Hultgren.
Bildtext Sjöbevakningsmästare Henrik Hultgren är stationerad i Hangö.
Bild: Minna Almark

I slutet av sommaren går flyttlasset för de 12 anställda vid stationen på Baggö till SSAB:s gamla kontorslokaler i hamnen i Lappvik. Det är meningen att stationen ska stå klar den första september.

För tillfället renoveras byggnaden för att rymma kontor, lager och personalrum. Sjöbevakarna arbetar nämligen en vecka i taget och lämnar inte stationen under den tiden.

Synergieffekter när flera enheter är samlade

Sjöbevakningsstationen kommer fortsättningsvis att vara en egen enhet, liksom varje fartyg är en egen enhet.

– Det kommer nog att bli synergieffekter. Om det till exempel kommer oljebekämpningsuppdrag jobbar enheterna tillsammans och så övar de också tillsammans, säger Henrik Hultgren.

Sjöbevakningsstationen i Lappvik, Hangö.
Bildtext Sjöbevakningsstationen i Lappvik renoveras och ska vara färdig den första september.
Bild: Minna Almark

Lappvik är ett bra ställe för den nya basen eftersom där finns en färdig hamn och en bra kaj för fartygen. Dessutom finns det färdiga lagerlokaler för bland annat oljebekämpningsutrustning, som lätt kan lastas ombord.

– Och rent geografiskt är det kort väg för fartygen ut till havs, så Lappvik var det bästa alternativet, fortsätter Hultgren.

De flesta uppdrag är i den inre skärgården

Själv är Henrik Hultgren stationerad vid sjöbevakningsstationen i Hangö. Sin karriär inledde han år 1997 på Jussarö där han stannade i 13 år innan han flyttade till stationen i Hangö. Ungefär samtidigt, år 2011, flyttade också Jussarö sjöbevakningsstation till Baggö, dit Hultgren har hunnit göra en avstickare innan han återvände till Hangö.

I princip är jobbet det samma oberoende av vilken plats man är stationerad. Men det finns helt klart en fördel för sjöbevakningen att finnas mera inomskärs, säger han.

– Skillnaden är att man är utsatt för väderförhållanden när man är utomskärs. Dessutom är det klart bättre att vara stationerad i den inre skärgården eftersom de flesta uppdrag finns här.

Eftersom det ser ut att bli en varm sommar kan Hultgren och hans kollegor se fram emot en hel del jobb.

– Det brukar vara så att det är mera jobb ju bättre väder det är eftersom båttrafiken ökar, säger han.

Samtidigt är arbetet under sommaren oftast trevligt.

– Folk brukar vara vänligt inställda till oss och det brukar gå riktigt smärtfritt. De flesta är glada när de har semester och är ute med båten.

Diskussion om artikeln